Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Kommuner i norr enas om strategi för stadsutveckling
Fågelbild över centrala delarna av en stad. Hustak och grönska.

Kommuner i norr enas om strategi för stadsutveckling

Fem av de största städerna i de fyra nordligaste länen, har tagit fram en gemensam strategi för hållbar stadsutveckling. Nu ska strategin bli verklighet med stöd från EU:s regionalfond.

Örnsköldsvik, Umeå, Luleå, Östersund och Sundsvalls kommuner har gemensamt tagit fram en strategi för hållbar stadsutveckling. De står alla inför likartade utmaningar där samverkan och gemensamma strategier kan stärka arbetet.

— Vi är flera kommuner som befinner oss i en likartad situation med pågående samhällsomvandling som drivs av expanderade företag. Nu har vi en gemensam strategi där vi tillsammans tar oss an de möjligheter och utmaningar som finns framför oss, säger Peter Selemark, tillväxtchef Örnsköldsviks kommun.

Strategin fokuserar på insatser inom fyra områden där man bedömer att samverkan kan ge stor effekt:

  1. Kompetensförsörjning och befolkningstillväxt 
  2. Byggande, exploatering och finansiering. 
  3. Sociala värden och civilsamhälle 
  4. Mobilitet, infrastruktur och energi 

Inom de fyra insatsområdena föreslås en rad konkreta insatser, till exempel utvecklade utbildningsformer i samverkan med näringslivet för att matcha regionala behov, gemensamma insatser för ökat bostadsbyggande, gemensamt formulerade krav på hållbar upphandling och utveckling av öppna innovativa mötesplatser för civilsamhället.  

— Arbetsmarknaderna i våra fem kommuner är glödheta samtidigt som kompetensförsörjning och effektiva lösningar på klimatkrisen är frågor vi alla brottas med. Därför gläds jag åt detta gemensamma angreppsätt, säger Anna-Britta Åkerlind, kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsviks kommun

Strategin bygger på en förstudie som Luleå, Umeå, Örnsköldsvik, Östersund och Sundsvalls kommuner gjorde under våren med finansiering av Tillväxtverket. I strategin konstateras att de fem kommunerna, som utgör tillväxtnoder i övrigt glest befolkade områden, har stor möjlighet att dra med sitt omland och bidra till hela norra Sveriges utveckling.

Strategin är nu godkänd hos Tillväxtverket som också givit klartecken för kommunerna att söka medel från Europeiska regionalfonden för att genomföra strategin. Sammanlagt förfogar Tillväxtverket över cirka 700 miljoner kronor avsatta för hållbar urban utveckling, vilket motsvarar åtta procent av Sveriges regionalfondsmedel. Insatserna ska genomföras inom ramen för geografiskt avgränsade strategier i städer, stadsregioner eller städer i nätverk.

Publicerad: