Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Läraren Josefin Öberg på Trehörningsjöskolan belönas med Stora läspriset
Glad kvinna håller upp ett inramat stort diplom. Förstora bilden

Josefin Öberg på Trehörningsjöskolan fick ta emot Stora läspriset för sitt läsfrämjande arbete som hon bedriver tillsammans med Katarina Henriksson vid Fredrika skola i Åsele kommun.

Läraren Josefin Öberg på Trehörningsjöskolan belönas med Stora läspriset

Den 29 september under Bokmässan i Göteborg fick läraren Josefin Öberg från Trehörningsjöskolan ta emot Stora läspriset tillsammans med Katarina Henriksson vid Fredrika skola i Åsele kommun. Stipendiet på 150 000 kr delas ut för deras nu pågående kreativa läsfrämjande insatser både inom och utanför skolan, där nyfikenhet och konstnärlig upplevelse väcks i läsandet.

— Det är en otrolig bekräftelse på att vi är på rätt spår med vårt läsfrämjande arbete. Nu ser vi fram emot att utveckla det ytterligare och se hur vi kan få läsupplevelser att bli naturliga mötesplatser mellan både eleverna och samhället. Vi har så fantastiska möjligheter i Trehörningsjö, säger Josefin Öberg, lärare vid Trehörningsjöskolan.

Josefin och Katarina fick ta emot Stora läspriset i kategorin 0-12 år för det arbete de bedriver i både Åsele kommun på Fredrika skola, där Josefin arbetade tidigare, samt Trehörningsjöskolan i Örnsköldsviks kommun som numer är Josefins arbetsplats sedan ett år tillbaka. Tillsammans har Josefin och Katarina engagerat skolan, biblioteken och samhället för att locka till och främja läsning bland barn, unga och äldre. Genom olika insatser som bland annat att skapa minibibliotek på skolgården, visualisera och tipsa om böcker på olika platser, bjuda in till babyläsningsträffar, samt arbeta med läsprojekt över åldersgränserna och via Instagramkontot Byaboktok, uppmuntrar och inspirerar de till läsning.

— Barn är intresserade av att läsa men man måste hjälpa dem över första tröskeln. Det handlar om att ge barn tid att läsa och även låta de berätta vad de läst, det uppmuntrar till att de vill läsa mer. Vi börjar varje skoldag med enskild läsning och under dagen väver vi in högläsning av skönlitteratur i olika ämnen. Barn behöver även förebilder som läser, därför samarbetar vi också mycket mellan skola och förskola i olika läsprojekt, säger Josefin.

För prispengarna har Trehörningsjöskolan bland annat köpt in böcker för att skapa olika bokkassar som årskurs 1-3 just nu håller på att läsa. Sedan kommer bokkassarna att skickas vidare tillsammans med en gästbok till bland annat arbetsplatser och andra skolklasser. Eleverna på Trehörningsjöskolan har även fått vara med och bestämma vad de vill göra för prispengarna.

— Vi hörde för oss vad barnen är pepp på att göra och de ville gärna göra någon form av bokutflykt, så det ser vi verkligen fram emot att börja planera, säger Josefin.

Motivering till Stora läspriset 0–12 år

”Det stora läspriset för de yngre åldrarna tilldelas lärarna Katarina Henriksson och Josefin Öberg vid Fredrika skola i Åsele kommun respektive Trehörningsjöskolan i Örnsköldsviks kommun.

De tilldelas priset för deras nu pågående mycket rika och kreativa läsfrämjande insatser där glädje, engagemang, nyfikenhet och konstnärlig upplevelse väcks i läsandet.

Innehåll i och situationer för läsandet utgör drivkrafter för ett dynamiskt och organiskt framväxande av ämnesövergripande insatser där bland annat biblioteket fyller en viktig roll.

Dessa insatser når också på ett inspirerande och tankeväckande sätt ut i samhället och blir till något utöver det vanliga skolarbetet.

De skapar på sätt en mötesplats över generationsgränser samt sociala grupperingar och nätverk i hela det omgivande samhället.

Eleverna både blir och får läsande förebilder”.

 

Mer information

Stora läspriset delas ut av Lärarstiftelsen tillsammans med föreningen Sällskapet för folkundervisningens befrämjande, SFUB. Det är ett nytt stipendium för lärare som jobbar med läsfrämjande åtgärder för barn och unga. Sammanlagt delas 300 000 kronor ut, fördelat och indelat i två ålderskategorier: för arbete med barn 0–12 år, för arbete unga vuxna 13–25 år. Varje grupp får 150 000 kronor vardera.

Här kan du läsa mer om Stora läspriset Länk till annan webbplats.

Här kan du ta del av Josefin och Katarinas Instagramkonto Byaboktok. Länk till annan webbplats.

Publicerad: