Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Trafikstörningar E4-Viktoriaesplanaden vecka 41–42

Trafikstörningar E4-Viktoriaesplanaden vecka 41–42

Under vecka 41–42 genomför Miva flera arbeten på vatten- och spillvattenledningarna i korsningen E4-Viktoriaesplanaden i centrala Örnsköldsvik. Framkomligheten kommer att vara mycket begränsad med flera avstängda körfält. Planera din resa i god tid och välj om möjligt annan färdväg.

Rutinjobb med stor trafikpåverkan

Miva rustar och förnyar successivt vatten- och avloppsnätet i centrala Örnsköldsvik. Under vecka 41–42 byter vi bland annat ut trasiga ventiler för att färre kunder ska drabbas i samband med framtida driftstörningar. Ventiler kommer också att flyttas för att minska trafikpåverkan vid framtida underhåll.

Arbetet i korsningen E4-Viktoriaesplanaden är i stor utsträckning ett rutinjobb, men på grund av dess lokalisering får arbetet mycket stor påverkan på trafiken genom Örnsköldsvik.

Så påverkas trafiken vecka för vecka

Under vecka 41 genomförs en första etapp som innebär att det endast finns ett körfält fil i vardera riktning genom korsningen E4-Viktoriaesplanaden. Viktoriaesplanaden mellan Nytorgsgatan och E4 är avstängd och det är heller inte möjligt att göra vänstersväng från Viktoriaesplanaden till E4 söderut. Se

Vecka 42 genomförs en andra etapp där arbetet utförs på Viktoriaesplanaden mellan E4 och Fabriksgatan. Ett norrgående körfält på E4 kommer att vara avstängt och högersväng ner mot Viktoriaesplanaden är förbjuden. Det är heller inte möjligt att göra vänstersväng från södergående körfält ner mot Viktoriaesplanaden.

Under båda etapperna påverkas även gång- och cykeltrafiken i hela korsningen.

För att minska trafikpåverkan pågår arbetet alla vardagar mellan kl 07–24. Inkopplingsarbeten kommer att göras onsdag den 11 respektive 18 oktober. Inkopplingarna görs nattetid med start vid 21-tiden och påverkar endast boende på Viktoriaesplanaden 21. Återställning och asfaltering sker i slutet av respektive vecka.

Tack för visad hänsyn och för att du respekterar tillfälliga avspärrningar och begränsningar.

Mer infomation om arbetet kan du läsa på Mivas webbplats. Länk till annan webbplats.

Avstängda/berörda körfält vecka 41 markerade med rött

Berörda körfält under vecka 41 markerade med rött.

Avstängda/berörda körfält vecka 42 markerade med rött

 

Berörda körfält under vecka 42 markerade med rött.

Publicerad: