Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Enkla kontaktvägar- tydligt önskemål för framtidens vård
Husumbor i samtal om framtidens vård.

Det blev tillfälle till personliga samtal när Örnsköldsviks kommun, Region Västernorrland och Premicare bjöd in till öppet hus om framtidens vård i Husum 19 september.

Enkla kontaktvägar- tydligt önskemål för framtidens vård

Medborgardialoger ger klara besked – en enkel väg in till hälso- och sjukvård skattas högt bland Örnsköldsviksborna. En viktig aspekt att ta med i det fortsatta arbetet för en god och nära vård.

Nyligen genomfördes den sista i en serie medborgardialoger på temat framtidens hälso- och sjukvård. Träffen hölls i Husum en av höstens mest regnruskiga dagar så uppslutningen blev inte så stor men i stället gavs tillfälle till nära samtal mellan deltagare och arrangörer.

Precis som vid tidigare öppet hus, i centrala Örnsköldsvik och Nätra, lyfte deltagarna i Husum vikten av ”en väg in” vid kontakt med hälso- och sjukvård. Likaså betonades betydelsen av kontinuitet i patientkontakten, oavsett vilken profession inom vården det gäller. Deltagarna var i grunden positiva till digitalisering men framhöll samtidigt att kontaktvägar och arbetssätt kan behöva anpassas efter individuella behov. Husumgruppen lyfte också kompetensförsörjning som en viktig fråga för framtiden och var eniga om att en höjd status behövs för att göra vårdyrken mer attraktiva.

Dialogerna om framtidens hälso- och sjukvård är en del i det länsövergripande utvecklingsarbetet ”God och nära vård i Västernorrland”. Riktningen är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den personen. Från fokus på organisation till fokus på person och relation.

Totalt vid de tre öppet hus som genomförts i Örnsköldsviks kommun under året har ett 80-tal personer slutit upp för att ge sin syn på framtidens hälso- och sjukvård. Genomgående har tillgänglighet och enkla vägar att få kontakt med vården - ”en väg in” varit mycket högt prioriterat. Att öka delaktighet för patienter och vårdtagare har också skattats högt, liksom stöd till anhöriga.

– Det har varit givande träffar och ett bra erfarenhetsutbyte. Vi är tacksamma för de synpunkter som framförts och som vi nu tar med oss som underlag i det fortsatta arbetet med att utveckla och förbättra verksamheterna med fokus på medborgaren, säger Ylva Ekman, avdelningschef hälso- och sjukvård, Örnsköldsviks kommun.

 

Läs om God och nära vård i Västernorrland Länk till annan webbplats.

Publicerad: