Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • På gång åt rätt håll för Örnsköldsvik i företagsklimatranking
Vybild över en stad omgiven av vackra landskap i höstfärger.

Örnsköldsvik visar ett trendbrott i positiv riktning i Svenskt Näringslivs företagsranking för 2023.

På gång åt rätt håll för Örnsköldsvik i företagsklimatranking

Svenskt Näringsliv har släppt företagsklimatrankingen för 2023. Örnsköldsvik visar förbättrat betyg inom elva av totalt nitton frågor och kliver upp åtta placeringar från förra året till plats 277 av 290 kommuner.

— Vi tar små steg i rätt riktning och positivt är att vi kan se att det skett en förändring i attityden hos de svarande företagen, där fler går mot att ge betyget bra när de sätter det sammanfattande omdömet. Vi kan antyda ett svagt trendbrott där vi förbättrat betyg inom elva av nitton frågor. Men självklart har vi mer att ge, säger Fredrik Holmgren, näringslivschef Örnsköldsviks kommun.

Varje år mäter Svenskt Näringsliv sina medlemmars upplevelser av att driva företag i den egna kommunen. I enkäten får företagen bland annat svara på frågor om kommunens service och bemötande, dialogen med kommunens beslutsfattare och kommunens upphandlingar. I årets enkät ger medlemmarna 2,8 av sex möjliga i totalbetyg till Örnsköldsvik, en förbättring från 2022 då betyget var 2,6. Rikssnittet är 3,5. Sammanlagt besvarade 194 företag i Örnsköldsvik enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 51 procent. Av de svarande hade 69 procent av företagen haft kontakt med kommunen det senaste året.

— En förhoppning är att det positiva resultatet i SKR:s servicemätning Insikt, där vi ligger i topp tio bland de större städerna i Sverige, med tiden även ska spilla över och visa sig i Svenskt Näringslivs ranking, säger Fredrik.

Kommunen arbetar ständigt med att förbättra servicen gentemot företagen och har under det senaste året genomfört en rad förbättringsåtgärder som bland annat att byggenheten och lantmäterienheten ringer upp de sökande som behöver komplettera sin ansökan, vilket lett till betydligt färre dagar till komplett handling och därmed kortad handläggningstid. Även miljö- och hälsoenheten har gjort förändringar i sitt arbetssätt för att korta handläggningstider och få mer tid över till dialog och service. Och arbetet fortsätter med fler förbättringsåtgärder som ska underlätta för företagen.

— Vi har gjort många bra insatser för att underlätta och göra det så enkelt som möjligt för företagare att bedriva verksamhet i vår kommun men mer är på gång. Bland annat introducerar kommunen Anbudsskolan i höst, för att göra det enklare och uppmuntra lokala företagare att delta i kommunens upphandlingar. Vi har även utvecklat en CV-delnings bank för att enklare matcha ihop personer från andra orter med arbetsgivare i Örnsköldsvik och vi fortsätter arbeta med att utveckla vår service och bemötande, säger Fredrik.

Mer om företagsklimatet i Örnsköldsvik

Läs hela mätningen på Svenskt Näringslivs webbplats. Länk till annan webbplats.

Läs om Örnsköldsviks kommuns höga betyg i SKR:s servicemätning Insikt. Länk till annan webbplats.

Publicerad: