Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Dialog ger riktning för lokal handel och smarta servicepunkter 
Lanthandeln i Myckelgensjö är en av tre servicepunkter som deltar i träffarna kring lokal handel.

Lanthandeln i Myckelgensjö är en av tre servicepunkter som deltar i träffarna kring lokal handel.

Dialog ger riktning för lokal handel och smarta servicepunkter 

Projektet ”Framtidens smarta servicepunkter” bjuder in medborgare, politiker, representanter från näringslivet och företagare till dialoger om vilken service som behövs för att möta framtidens utmaningar även utanför de större serviceorterna i Örnsköldsviks kommun.

I Örnsköldsviks kommun finns tio servicepunkter som ska ge service till boende utanför tätorterna. Servicepunkterna är platser att träffas på, få service och information på hemorten. Just nu pågår ett EU-projekt, ”Framtidens smarta servicepunkter”, som undersöker hur servicepunkterna ska utvecklas för att möta framtidens behov på bästa sätt. Syftet är att stärka bygdernas förutsättningar att fortsätta vara en plats att både leva och verka på. Projektet ska resultera i nya samverkansavtal mellan kommunen och servicepunkterna och även identifiera nya utvecklingsspår att jobba vidare med.

För att ta reda på vad som behövs bjuder projektet nu in till träffar/workshops för att skapa dialog med boende och verksamma på respektive ort. Första tillfället är i Hemling, och senare även i Sidensjö och Myckelgensjö. Kommunens projektledare, Camilla Asplund, berättar om bakgrunden till träffarna:

– Under det senaste året har jag träffat många företagare och människor som delar en drivkraft och ett engagemang för sina byar. Samtidigt finns en oro kring hur allt som sker i omvärlden kommer att påverka oss och flera funderar kring hur det kan slå mot våra lanthandlare. Våra ”Handla lokalt-träffar” är viktiga för att ge lanthandlarna en möjlighet att berätta om sina verksamheter och nuläge. Men också för att vi tillsammans ska ta fram idéer på hur vi kan utveckla kommunens servicepunkter. Vi hoppas så klart på god uppslutning så att vi kan skapa bra samtal och få en bra grund till det fortsatta projektet.

Servicepunkterna i respektive by står värd för träffarna. Alla kringboende är inbjudna för att i workshop-form diskutera lanthandelns betydelse samt möjligheter och behov som en smart och modern servicepunkt bör uppfylla. Vid träffarna medverkar även förtroendevalda från Örnsköldsviks kommun samt leverantörer inom detaljhandeln.

Nina Egnor på Hemlings Servicestation är en del av byns servicepunkt och en av tre medverkande lokala verksamheter på den första träffen i Hemling tycker att det är ett bra initiativ.

– Behoven för servicepunkterna har förändrats mycket genom åren så projektet ligger helt rätt i tiden. Nu får vi chansen att diskutera våra utmaningar med dem som faktiskt nyttjar vår service och förhoppningsvis kan vi få med oss lite nya tankar och idéer.

Passa på att ge din syn på framtidens smarta servicepunkter! Ortsbor, näringsidkare, föreningsverksamma och alla andra intresserade är välkomna att delta i höstens kombinerade dialogträffar/workshops. Ingen föranmälan till träffarna behövs, de anordas på följande tre platser under hösten:

13 september Hemling, Hemlingskolan, kl 18:30-20:30
28 september Sidensjö, Församlingshemmet, kl 18:30-20:30
7 november Myckelgensjö, Föreningshuset, kl 18:30-20:30

 

Här kan du läsa mer om Örnsköldsviks kommuns servicepunkter.

 

Projektet ”Framtidens smarta servicepunkter” har beviljats medel från Tillväxtverket via landsbygdsprogrammet och Europeiska jordbruksfondens landsbygdsutveckling.

Publicerad: