Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Riktad satsning ska stärka nationella minoritetsspråk
Anna-Maria Weman bläddrar i lådorna med finskspråkiga barnböcker på Arkenbiblioteket.

Att synliggöra böcker på finska och samiska är ett sätt att locka till läsning, menar Anna-Maria Wedman som samordnar bibliotekets satsning på nationella minoritetsspråk.

Riktad satsning ska stärka nationella minoritetsspråk

Med en finsktalande pedagog i teamet tar Örnsköldsviks bibliotek nya steg i satsningen på nationella minoritetsspråk. Samråd för unga, språkbad och förbättrad tillgänglighet är några exempel på hur språk och kultur ska främjas.

Goda erfarenheter från pågående projekt gör att Örnsköldsviks bibliotek satsar på fortsatt utveckling och kontinuitet i arbetet med de nationella minoritetsspråken. Särskilt fokus läggs på det förstärkta skydd som gäller finska och samiska, där kommunen ingår i förvaltningsområde. Som drivande och sammanhållande för satsningen har Anna-Maria Wedman, tidigare modersmålslärare på Flerspråkigt Centrum, anställts vid Örnsköldsviks bibliotek.

– Jag är glad över att vi kan knyta angelägen kompetens till vårt team. Anna-Maria har omfattande kunskaper och lång erfarenhet av arbete inom flerspråkig verksamhet och talar dessutom finska. Vi ser att bibliotekets språkfrämjande arbete har växlat upp under den tid som Anna-Maria jobbat med frågorna hos oss. Det har visat sig oerhört betydelsefullt att ha tillgång till en medarbetare som har den språkliga ingången för att nå målgruppen, säger bibliotekschef Katarina Larsson.

Anna-Maria leder bland annat ett samrådsprojekt som ska ge barn och unga inom den finska respektive samiska minoriteten möjlighet att ge sin syn på vilket stöd de önskar för att utveckla sitt språk och sin kultur. Detta har skett via lättsamma former och uppsökande verksamhet i skolor. Projektet delfinansieras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

– Det har visat sig att barnen är sugna på att läsa men att de behöver hjälp att komma över vissa trösklar. Böcker och serier ska vara ”coola”, inte för svåra och dessutom exponeras så att de blir mer tillgängliga. Det har vi försökt åtgärda både genom lyhördhet för innehåll och genom tydligare märkning på böcker och hyllor, berättar Anna-Maria Wedman.

Barnen och ungdomarna har också önskat programverksamhet. Det har bland annat resulterat i att Arkenbiblioteket, i samarbete med Örnsköldsviks finska förening och Orrestaare saemien sibrie, i höst arrangerar så kallade språkbad för att stärka språk och kultur i förvaltningsområdet. Språkbaden, vars teman barn och ungdomar givit förslag på, är främst riktade till barnfamiljer och mor- eller farföräldrar med barnbarn. Det första språkbadet, 26 augusti, är på finska och har det gåtfulla temat ”Djur som ingen sett förutom vi”.

– Även om tonvikten i dagsläget ligger på finska och samiska, med dess varieteter, är planen att successivt vidga bibliotekets insatser till att omfatta övriga nationella minoritetsspråk, säger Katarina Larsson.

– Det är oerhört inspirerande att få arbeta med barns och ungas identitetsbyggande och att se minoriteters stolthet väckas. Min förhoppning är att vi med många små steg ska kunna föra över en levande minoritetskultur till nästa generation i Örnsköldsvik. Om vi tittar tio år bakåt syns det att vi ändå kommit en bit på väg. Det känns hoppfullt, avslutar Anna-Maria Wedman.

Publicerad: