Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Testa co-work med semesterprägel
Tipitält med tillgång till wifi för kontorsarbete i grönskande omgivningar, placerat vid entrén till Herrgårdsparken i Köpmanholmen.

I tipti-tältet i Köpmanholmen kan du jobba med bibehållen semesterkänsla.

Testa co-work med semesterprägel

Behöver du fixa några arbetsuppgifter trots att du är ledig eller vill du mjukstarta efter semestern? Då kan co-working i Köpmanholmen vara en passande lösning. Fram till 13 augusti kan du nyttja en arbetsplats i det ombonade tipitältet och samtidigt ha tillgång till gratis wifi, grönskande omgivningar och en fin kulturmiljö.

I Örnsköldsvik finns sedan tidigare permanenta co-working-platser som erbjuder platser för arbete, möten och nätverkande året om. I sommar finns även möjligheten att sätta semesterprägel på sitt ”kontor” för den som vill eller behöver jobba med tillgång till wifi. Vid Ringarbönninga, intill Herrgårdsparken i Köpmanholmen, är såväl kringboende som besökare välkomna att slå sig ner i det stora tipi-tältet för att jobba. Det finns platser för spontanbesök men det går också att boka sin plats i förväg. Länk till annan webbplats.

Sommarens satsning på co-work i Köpmanholmen genomförs i samverkan mellan Örnsköldsviks kommun, Nätra Hembygdsförening, House Be, Bygdsam Nätradalen, Höga Kusten Destination och Nätterlunds stiftelse. Grundidén är att erbjuda besökare möjlighet att jobba på distans och därmed kanske stanna på orten längre. Samtidigt erbjuds en alternativ arbetsplats för närboende.

Co-working, kontorskollektiv, arbetshubbar och liknade verksamheter är ett fenomen som vuxit starkt de senaste åren. Enligt Myndigheten för tillväxtpolitisk utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, fanns förra året cirka 650 co-workingverksamheter förelade över 200 av landets kommuner. Flest antal aktörer finns, inte oväntat, i Region Stockholm, Skåne och Västra Götaland. Räknar man i stället antalet co-workingaktörer per invånare toppar turismregioner som Jämtland, Dalarna och Gotland.

Publicerad: