Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Elever med matematiksvårigheter visar positiva resultat

Elever med matematiksvårigheter visar positiva resultat

Läsåret 23/24 kommer matematikutvecklare i Örnsköldsviks kommun påbörja en implementering av undervisningsmetoden intensivundervisning i matematik.

Intensivundervisningen lämpar sig för elever i alla grundskolans och gymnasiets årskurser och är ett komplement till ordinarie matematikundervisning för elever med matematiksvårigheter.

-Man har sett positiva effekter av den här metoden även i andra kommuner. Den är väldigt konkret och ger bra resultat. Under läsåret har jag varit ute på en skola och arbetat med metoden och fått ett bra gensvar från eleverna, berättar Anna Dahlin matematikutvecklare bildningsförvaltningen.

Syftet med intensivundervisning är främst att ge elever mer tid. Det krävs en stor insats av eleven själv för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Eleven bör därför inte ha stora svårigheter i andra ämnen.

 -Det här är en bra insats för elever som befinner sig i gränslandet för att nå godkänt i matematik. Metoden innehåller även mental träning för att stärka självförtroende och självkänsla, något som avspeglar sig positivt även i övriga ämnen. Elever får större tilltro till sin egen förmåga, säger Elin Näslund matematikutvecklare bildningsförvaltningen.

Intensivundervisning i matematik innebär korta pass under en begränsad tid. Exempelvis 30 minuters arbetspass tre gånger per vecka, under cirka sex veckor.  Undervisande pedagog träffar en elev åt gången och det ska alltid vara ett eget val av eleven att delta.

Publicerad: