Koka vatten för mat och dryck i Trehörningsjö

Med anledning av att bakterier upptäckts vid en rutinprovtagning kan dricksvattnet för boende i Trehörningsjö vara förorenat. Som en säkerhetsåtgärd ska därför vatten som används till mat, dryck och tandborstning kokas upp. Läs artikeln - koka vatten för mat och dryck i Trehörningsjö

Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Medarbetare vill Våga fråga

Anna Rosenhall, samordnare och utbildare Våga fråga, enheten för strategisk hållbar utveckling Örnsköldsviks kommun

Medarbetare vill Våga fråga

Under våren har drygt 100 medarbetare i Örnsköldsviks kommun deltagit i en utbildning för att bidra till att minska självmord. Intresset för utbildningen är fortsatt stort och flera medarbetare kommer att få möjligheten till hösten.

-Genom närheten till medborgarna har kommunen stora möjligheter att bidra till att minska självmord. Utbildningen ger verktyg för att samtala om självmord och att våga fråga. Det är en samtalsmetodik som man kan ha med sig i såväl sitt arbetsliv som i sina privata relationer. Självmord finns i alla samhällsgrupper och vi kan bry oss om varandra och faktiskt rädda liv. Syftet med utbildningen är att minska självmorden i Örnsköldsviks kommun, berättar Anna Rosenhall, samordnare och utbildare Våga fråga, enheten för strategisk hållbar utveckling.

Varje år tar cirka 1500 människor sina liv i Sverige. Det är fyra om dagen. År 2021 tog 51 människor i Västernorrland sina liv. Bland 15–24 åringar och bland män 25–44 är självmord den vanligaste dödsorsaken i vårt land. Åldersfördelningen i Örnsköldsvik liknar den man kan se för hela riket. Även könsfördelningen liknar den för hela riket, med en kraftig övervikt av män. För män ökar självmordsrisken med åldern.

-Man ska se lika allvarligt på symptom på självmord som på till exempel stroke. Berättar någon om självmordsplaner så ska man ta det på allvar och ringa 112 eller erbjuda sin hjälp att ta kontakt med sjukvården. Det här är såväl en medarbetarfråga och kollegial omtanke som en fråga för alla. Samtal och att våga fråga är ett viktigt verktyg för att förhindra självmord, berättar Ellie Sköldh, utbildare Våga fråga, enheten för strategisk hållbar utveckling.

Utbildningen är framtagen av organisationen Suicide zero, som sedan 2013 arbetat för att minska självmorden. Örnsköldsviks kommun har fått medel från Kommunförbundet för att genomföra utbildningsinsatsen för sina medarbetare. Utbildningen riktar sig till alla medarbetare och kommer att fortgå till och med 2024.

Publicerad: