Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Kommunen möjliggör skörd för djurfoder
Äng med olika blommor och gräs i solnedgången med vatten som skymtar i förgrunden.

Kommunen möjliggör skörd för djurfoder

Örnsköldsviks kommun erbjuder nu jordbrukare och andra som behöver djurfoder att ta tillvara vallskörd på kommunal mark. Årets sommar kan bli riktigt torr och riskerar att leda till brist på djurfoder och kommunen vill därför göra det möjligt att slå åker-, ängs- och parkmark som kommunen äger och i vanliga fall skulle sköta på annat sätt.

Även under den mycket torra sommaren 2018 gav kommunen jordbrukare möjlighet att ta tillvara djurfoder på kommunens mark.

Kommunen kommer att inleda slaghackning på viss del av sin åker-, ängs- och parkmark inom kort, men lämnar den mark som kan vara till nytta för vallskörd. Om det inte blir någon svår torka och marken därför inte används för vallskörd kommer den att slaghackas under den senare delen av hösten.

Är du intresserad av kommunens erbjudande om djurfoder? Ta då kontakt med kommunens mark- och exploateringsenhet via e-post: mex@ornskoldsvik.se

Publicerad: