Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Riktade insatser ska öka andelen lokala anbud
Testbild

Kommunen hoppas på fler anbud från lokala företag med ny anbudsskola

Riktade insatser ska öka andelen lokala anbud

Kommunen vill bidra till fler anbud från lokala företag i Örnsköldsvik. Under hösten startar kursen Upphandling - anbudsskolan för näringslivet. Syftet är att stärka kunskapen och förståelsen för den offentliga affären, öka dialogen samt ge företagen så goda förutsättningar som möjligt att delta i upphandlingar.

Upphandling av varor och tjänster är viktigt för att säkerställa kvaliteten i servicen till kommunens invånare. Varje år upphandlar Örnsköldsviks kommun varor och tjänster för cirka 700 miljoner kronor. Under hösten kommer kommunen arbeta extra mycket med fokus på upphandling via en ny kurs, för att stötta och guida lokala företagare kring dessa frågor och få fler att våga göra affärer med kommunen.

— Vi vill gärna göra affärer med lokala och mindre företag i så hög utsträckning som möjligt. Därför satsar vi under hösten på att bjuda in lokala näringslivet till anbudskursen. Vi hoppas att denna satsning ska underlätta för fler som vill leverera till kommunen och att så många företag som möjligt vill delta och känner att de kan fråga och ta hjälp av oss om de har funderingar, säger Jens Hannemann, upphandlingschef Örnsköldsviks kommun.

Företagaren väljer ett av de fem möjliga träffarna under hösten där de får chansen att lära sig mer om bland annat upphandlingsverktyget E-avrop och hur det går till att lämna anbud, samt de lagar och regler som både företagen och kommunen behöver förhålla sig till. Det är även ett tillfälle för frågor och synpunkter och bygga relationer som gynnar en givande dialog för både kommunen och företagen.

Camilla Rodin är näringslivsutvecklare och möter under sina besök många företagare i kommunen. Hon upplever att företagare ibland tycker det kännas snårigt, främmande och övermäktigt att ge sig in i upphandlingarnas värld.

— Det kan bland annat handla om att man upplever att man är för liten och inte har chans att leverera de volymer som efterfrågas, att det är svårt eller att beställningarna inte känns relevanta. Kommunen vill ju göra affärer med våra lokala leverantörer. Vi kände att vi vill möta företagen i de utmaningar som de upplever och avdramatisera hela processen och sänka tröskeln, säger Camilla.

Att dra nytta av företagens kompentens och ta reda på vad det lokala näringslivet kan leverera är en del i detta. Något som både skapar vassare upphandlingar och bidrar till att lokala företag får växa och ta nya marknader.

— Tanken är att vi tillsammans ska få en ökad förståelse för varandra och att företagarna ska känna sig trygg i processen och förstå varför vi ställer vissa krav. Men det handlar även om att öka vår förståelse för företagarnas situation och göra det vi kan för att förenkla och underlätta, säger Jens.

Publicerad: