Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Beslut taget om framtiden för Genesmons arkeologiska friluftsmuseum
En stor forntida låg och lång byggnad i trä och där en del av taket är klätt i mossa. Byggnaden är omringad av tallar.

Långhuset vid Genesmons arkeologiska friluftsmuseum.

Beslut taget om framtiden för Genesmons arkeologiska friluftsmuseum

Kultur- och fritidsnämnden beslutade under dagens sammanträde att ge möjlighet till extern part att driva Genesmons arkeologiska friluftsmuseum vidare. Förhandlingar med en aktör ska påbörjats senast 1 mars 2024. Om det inte skett kommer byggnaderna att monteras ned och vid fornlämningsområdet ska i stället ett pedagogiskt uteklassrum tillskapas.

Beslutet innebär att området och byggnaderna i första hand ska hyras ut, i befintligt skick, till entreprenör, förening eller stiftelse under en avtalad tid. Aktören ska ha som syfte att hyra området med byggnaderna för att bedriva besöksnärings- och upplevelseverksamhet för allmänheten samt ha utgångspunkt i eller koppling till historien.

Som grund till beslutet ligger två utredningar som genomfördes 2021, med syftet att kartlägga den största rekonstruerade byggnadens (långhusets) skick och att formulera tänkbara framtida möjligheter för området.

— Det finns en potential i det här området för att bedriva kommersiell verksamhet och vi hoppas att vi hittar en aktör som ser dessa möjligheter och vill utveckla området vidare, säger Sune Westberg, kultur- och fritidschef, Örnsköldsviks kommun.

Publicerad: