Koka vatten för mat och dryck i Trehörningsjö

Med anledning av att bakterier upptäckts vid en rutinprovtagning kan dricksvattnet för boende i Trehörningsjö vara förorenat. Som en säkerhetsåtgärd ska därför vatten som används till mat, dryck och tandborstning kokas upp. Läs artikeln - koka vatten för mat och dryck i Trehörningsjö

Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Eldningsförbud i Västernorrlands län
Testbild

Eldningsförbud i Västernorrlands län

Brandrisken i Västernorrland är väldigt hög och det råder eldningsförbud i länet från och med 10 juni kl. 08.00. Syftet med eldningsförbudet är att förhindra skogsbränder. /There is a fire ban in Västernorrland County, which will apply until further notice.

 

Beslutet om eldningsförbud gäller tills dess att länsstyrelsen meddelar att det har upphört.

Eldningsförbud råder på grund det i nuläget mycket torrt i våra marker med extremt höga brandriskvärden.

Förbudet gäller eldning och grillning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Där är det endast tillåtet att grilla på iordningsställda grillplatser eller platser som är utformade så att faran för antändning och spridning är låg.

Vid eldningsförbud är det

  • tillåtet att grilla på egen tomt med kol/briketter/gas i en ändamålsenlig grill
  • tillåtet att grilla i för ändamålet särskilt iordningsställda grillplatser i sten, betong eller liknande. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats
  • tillåtet att använda campingkök, stormkök och liknande om de placeras på eldsäkert underlag som sten, grus eller sand

Respektera eldningsförbudet

Länsstyrelsen uppmanar alla som arbetar i skog och mark att vara försiktiga vid användning av skogs- och markberedningsmaskiner.

Du som individ ska alltid kontrollera att det är tillåtet att elda och grilla i skog och mark innan du tänder en eld. Håll dig uppdaterad! Läget kan förändras. Håll koll i länsstyrelsernas karttjänst över rådande eldningsförbud här. Länk till annan webbplats.

Det är viktigt att respektera eldningsförbudet. Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor. Den som orsakar brand genom oaktsamhet kan åtalas för allmänfarlig vårdslöshet.

Mer information om eldningsförbudet hittar du på Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats Länk till annan webbplats.

Information in other languages Länk till annan webbplats.

Publicerad: