Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Feriearbetare får uppdrag som läsambassadörer
Maria, Mia och Katarina visar exempel på böcker och Läsa äger-ryggsäckar

Maria Norenius och Mia Westerin, bibliotekarier och Katarina Strömberg, språk-, läs- och skrivutvecklare är glada att kunna erbjuda ett meningsfullt feriearbete där ungdomarna får känna eget ansvar. Läsambassadörerna blir, enligt dem, sommarens hjältar.

Feriearbetare får uppdrag som läsambassadörer

Under mottot ”Läsa äger” ska högläsande feriearbetare i Örnsköldsvik inspirera yngre barn till läsning under sommarlovet. En meningsfull uppgift med ett tydligt syfte – att motverka det så kallade sommarlovstappet i läsning bland skolelever.

Under sommarlovet har fyra feriearbetande ungdomar i Örnsköldsvik i uppdrag att sprida läsglädje till yngre barn på några av kommunens fritidshem. Genom att läsa högt för barnen och på olika sätt inspirera dem till egen läsning är tanken att motverka det så kallade ”sommarlovstappet”. Många elever läser mindre under sommarlovet vilket gör att deras läsförmåga försämras och läsutvecklingen bromsas upp. Extra viktigt är det för barn som nyss lärt sig läsa att hålla i gång läsningen under lov. Det är bakgrunden till att biblioteken och bildningsförvaltningen i sommar samarbetar i konceptet ”Läsa äger” och introducerar läsambassadörer som en ny form av feriearbete.

Läsande förebilder, det måste vara sommarens viktigaste feriearbete. Det ligger ett visst värde i att det är ungdomar som har uppdraget och inte en lärare som propagerar för läsning. ”Läsa äger” syftar till att eleverna ska känna glädjen till berättelser och bli lockade att fortsätta läsa på egen hand under lovet. Satsningen ligger också i linje med den läsfrämjandeplan som grundskolan och biblioteken arbetar med tillsammans, säger Katarina Strömberg, språk-, läs- och skrivutvecklare vid bildningsförvaltningen.

Läsambassadörerna kommer att få introduktion och handledning för att vara rustade för sitt uppdrag som högläsande förebilder. Högläsningsmaterialet spänner över ett brett fält, från fakta till kluriga mysterier. Även textlösa böcker där bilder berättar en historia ingår. Sådana passar oberoende av språk eller ålder och ger utrymme för att läsambassadörerna och barngruppen själva klär handlingen i ord. En del av uppdraget handlar också om rörelseglädje och en idrottskonsulent från SISU Idrottsutbildarna kommer att tipsa feriearbetarna om enkla rörelselekar.

Den 13 juni kränger läsambassadörerna på sig sina välfyllda ryggsäckar med litteratur och aktivitetstips för att parvis ge sig ut och sprida attityden ”Läsa äger” till elever på Sörlidenskolans och Örnsköldskolans fritidshem.

”Läsa äger” är ett nationellt koncept som genomförts i flera kommuner, däribland Botkyrka, med goda resultat. Forskning vid Linnéuniversitet visar på effekter i form av förbättrat ordförråd och ökad läsförståelse hos deltagande elever, särskilt bland de mest läsovana.


Läs mer om konceptetet Läsa äger Länk till annan webbplats.

Publicerad: