Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Budget för 2024-2026 presenterad

Budget för 2024-2026 presenterad

Arbete för företagens bästa, för ett tryggt Örnsköldsvik och för ett Örnsköldsvik som ska växa är i fokus i ekonomiutskottets beslut om budgeten för 2024 som är en budget med ett plusresultat på 50 miljoner kronor.

Bland de särskilda åtgärderna finns en ramförstärkning till grundskolan på 19 miljoner kronor samt satsning på mindre enheter och mindre barngrupper inom skola och förskola. Inom välfärdsområdet lyfts särskilt en satsning på kompetensutveckling för medarbetare, chefer och arbetsledare.

Trygghetsarbete både i de offentliga rummen och genom en särskild satsning på räddningstjänstens deltidsverksamhet med 6 miljoner kronor är prioriterat och 3 miljoner kronor extra satsas på förstärkt samhällsplanering för ett växande Örnsköldsvik. Mer verksamhet på entreprenad, satsning på vägunderhåll och reformen ”närskottat” som ska underlätta för mindre företag att utföra uppdrag i sitt närområde är ytterligare exempel på åtgärder som nämns inom samhällsbyggnadsområdet.

Företagens plats i samhället och samhällsutvecklingen är central i Örnsköldsvik och därför blir det en satsning på ytterligare 2 miljoner kronor för utveckling av upphandlingsarbetet. Även servicefrågor som bemötande och e-tjänster för företagen pekas särskilt ut liksom områden för etablering av företag och bostäder.

Bland de prioriterade investeringarna nämns bland annat Björnaskolans utveckling, nya förskolor, LSS gruppboende, vägar, generationsmötesplatser, multisporthall, föremålsmagasin för museet, kulturlokaler i centrum, Skyttisområdet, digitala system och IT-säkerhet.

— ÖrnsköldsviksAlliansen är nöjd med att i ett ekonomiskt svårt läge kunna lägga en balanserad rambudget med positivt resultat, säger kommunstyrelsens ordförande Anna-Britta Åkerlind (C).

Budgeten går nu till kommunstyrelsen och därefter till beslut i kommunfullmäktige den 19 juni.

Läs hela budgetskrivelsen här. (pdf) Pdf, 346 kB.

Publicerad: