Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Stöd och insatser i tidigt skede ska motverka destruktivt beteende hos unga
Flicka med ljust uppsatt hår står med ryggen mot kameran i motljus.

Stöd och insatser i tidigt skede ska motverka destruktivt beteende hos unga

Nyligen avslutades forskningsprojektet ”Förebyggande arbete för att motverka destruktivt beteende hos unga”. Ett samverkansprojekt mellan Örnsköldsviks kommun och Mittuniversitetet som syftade till att hitta metoder för att motverka trenden där barn i allt högre utsträckning omhändertas av socialtjänsten i Örnsköldsviks kommun.

— Det här är ett gott exempel på där vi nyttjat det samverkansavtal vi har med universiteten, i det här fallet Mittuniversitetet i Sundsvall. Som enskild verksamhet har vi inte möjlighet att genomföra den här typen av omfattande studier själva. Därför har det varit otroligt värdefullt för oss att med hjälp av Mittuniversitetet och deras forskare kunnat få tillgång till den data som vi nu har fått via projektet och de studier som genomförts, säger Lotta Westman, avdelningschef vid välfärdsförvaltningen på Örnsköldsviks kommun.

Teresa Silva, docent i kriminologi vid Mittuniversitetet, genomförde projektet som startade 2021 och avslutades nu i maj, tillsammans med representanter från Örnsköldsviks kommun med koppling mot välfärdsförvaltningen, bildningsförvaltningen och samhällsbsyggnadsförvaltningen. Projektet har samlat in data, mestadels via kvantitativa studier såsom enkätundersökningar till barn och vårdnadshavare, samt granskat dokumentation. Analyser på underlaget har lett till att man kunnat identifierat områden där det finns möjlighet att arbeta mer proaktivt.

— Bakgrunden till att vi valde att delta i projektet är att vi såg ett ökat inflöde av orosanmälningar och antal placeringar på bland annat HVB hem, samt stort behov även i yngre åldrar. I stället för att anställa fler socialsekreterare och utöka fler platser ville vi i stället gå till botten med vad som gör att ökningen skett. Genom projektet har vi fått tillgång till data som vi analyserat och kunnat identifiera fyra fokusområden som vi skulle kunna arbeta vidare med för att förebygga uppkomsten av orosanmälningar och placeringar, säger Lotta Westman.

Områden som projektet identifierat och där det finns möjlighet att arbeta med förebyggande insatser är: när barn och unga är i kontakt med sjukvården och där man misstänker att det finns neuropsykiatriska sjukdomar bakom. Studien har visat att barn och unga med den typen av sjukdom löper större risk att behöva stöd. Ett annat område är inom målgruppen barn och unga med föräldrar som genomgått skilsmässa eller separation, där behövs förebyggande arbete för att fånga upp deras tankar, känslor och behov i ett tidigt skede. Det behövs även stöd för barn och unga i situationer där det sker stora kulturkrockar i samband att familjen ska integreras i samhället. Samt mot målgruppen barn och unga som upplever våld i familjen.

— Genom att sätta in insatser inom de områden vi identifierat i projektet hoppas vi kunna, om inte minska inflödet, ändå kunna stabilisera så att det inte blir fler, säger Lotta Westman, och fortsätter;

— Nästa steg blir att se över vilka insatser vi behöver planera för och arbeta vidare med samt se över och stärka samverkan mellan våra verksamheter inom skola, socialtjänst och kultur- och fritidsområdet. Vilket gör att vi kliver ett steg i rätt riktning mot kommunens målsättning med att stärka det förebyggande arbetet.

Här kan du ta del av fullständig presentation av resultatet kopplat till projektet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: