Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Örnsköldsviks kommun får höga betyg i SKR:s servicemätning Insikt
Testbild

I SKR:s servicemätning får Örnsköldsviks kommun ett mycket bra betyg av företagen och visar ett resultat på 79 NKI, vilket är ett högt betyg, jämfört med rikssnittet på 75 NKI.

Örnsköldsviks kommun får höga betyg i SKR:s servicemätning Insikt

I SKR:s löpande undersökning Öppna jämförelser av företagsklimatet för 2022 visar Örnsköldsviks kommun ännu en gång ett genomgående mycket bra resultat över rikssnittet när det gäller service till företagen. Resultatet för 2022 visade att Nöjd-Kund-Index (NKI) för Örnsköldsvik uppgår till 79 NKI, jämfört med rikssnittet på 75. Inom nästan alla myndighetsområden har förbättringar skett sedan föregående år där livsmedel och serveringen sticker ut med extra höga poäng. I den totala rankningen hamnar Örnksköldsvik på plats 42 bland samtliga kommuner i landet och bland större kommuner med mer än 40 000 invånare placerar sig Örnsköldsvik på plats 8.

-Det är glädjande och uppmuntrande att allt arbete som lagts på att förbättra vår service och tillgänglighet de senaste åren nu börjar märkas. Vi har höga ambitioner kring att erbjuda god service till våra företag och de är något som de uppenbarligen känt av, säger Fredrik Holmgren, näringslivschef vid Örnsköldsviks kommun.

Undersökningen besvaras av företagare som har haft kontakt med kommunen i samband med bland annat olika tillstånds- och tillsynsärenden. Förbättringarna i undersökningen Insikt är ett resultat av ett utvecklingsarbete där många verksamheter är inblandade, där fokus ligger på service, tillgänglighet och att entreprenörens ambition ska tas tillvara.

Störst förbättring har skett inom byggområdet där resultatet höjts från 48 NKI förra året till 66 NKI. Byggenheten har bland annat kartlagt handläggningsprocessen och öppnat upp för fler personliga samtal och dialog med företagen. Bland annat genom ökad tillgänglighet till handläggare och att handläggare ringer upp vid kompletteringar.

Inom miljö, livsmedel och servering presenteras toppresultat med en positiv utveckling från högt betyg 2021 till ett mycket högt betyg 2022. Mest nöjd är företagen inom området livsmedelskontroll som toppar med 85 NKI följt av serveringstillstånd på 82 NKI. Det fina resultatet kan bland annat kopplas till miljö- och hälsoenhetens förbättringsarbete med att öka dialogen och servicen genom hela processen och i ett så tidigt skede som möjligt lämna besked samt vägleda så långt det är möjligt, för att hjälpa företagen att göra rätt.

Nytt för i år är att även upphandling mäts i en separat undersökning och här blev resultatet för företagens nöjd upphandlings-index, NUI 67, vilket även det är en väldigt fin nivå i jämförelse med rikssnittet på 64. Inom upphandlingsområdet pågår ett aktivt arbete för att öka dialogen och samtalen med företagare både inför, under och genom återkoppling efter en genomförd upphandling.

- Det här är en resa i rätt riktning. Redan förra året hade vi positiva siffror och det här är en hög nivå som vi vill ligga på i Örnsköldsvik där näringslivet är så viktigt, säger Fredrik.

Om rapporten

Insikt är SKR:s (Sveriges kommuner och regioners) årliga servicemätning av kommunernas myndighetsutövning mot företagare inom områdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Betygsskalan i mätningen går från 1–100 och ett värde på 70 eller mer räknas som högt och ett värde på 80 eller mer räknas som mycket högt.

Ta del av hela rapporten ”Företagsklimat 2022” på SKR:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Publicerad: