Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Nu bygger vi en framtid för fler i Grundsunda
Många människor samlade i Husumgården

Ett hundratal personer engagerade i Grundsundabygdens utveckling hade slutit upp till starten av "Grundsunda 2030"

Nu bygger vi en framtid för fler i Grundsunda

Grundsunda framtidsgrupp (GFG Bygdsam), Metsä Board Husum och Örnsköldsviks kommun inleder trepartssamverkan för att gemensamt forma framtidens Grundsunda. Lokalt finns både förutsättningar och engagemang - nu inleds projekt "Grundsunda 2030".

Örnsköldsvik ska växa och kommunen ser stor utvecklingspotential i Grundsundabygden. Närheten till Umeå, befintlig infrastruktur, en stor arbetsgivare med framtidstro och en engagerad befolkning är vad kommunen lutar sig mot när arbetet med att skapa ett utvecklingsprojekt tillsammans med Metsä Board Husum och GFG Bygdsam nu ska inledas.

- GFG Bygdsam representerar människorna, föreningslivet och känner de lokala behoven, Metsä Board Husum äger infrastruktur och bygger en framtidsfabrik, säger kommundirektör Magnus Haglund. Tillsammans med dem vill vi skapa en gemensam målbild och bygga framtidens Grundsunda. Därför kallar vi projektet Grundsunda 2030.

Platsförutsättningarna i Grundsunda bedöms som unika i kommunen då kritisk infrastruktur för samhällsbyggnad, såsom järnväg, E4, elinfrastruktur, kylvatten, närhet till flyget och en av Norrlands största djuphamnar finns lokaliserade här. Dessutom framhålls potentialen kopplat till industriell symbios kring Metsä Board Husum vars restprodukter efterfrågas av nya aktörer på den gröna omställningsmarknaden.

- Det är här de cirkulära systemen och en hållbar industri behöver byggas eftersom infrastrukturen och fabriken ligger där den ligger. I förlängningen innebär detta goda möjligheter för nya företagsetableringar som kan nyttja fabrikens restströmmar, framhåller kommunstyrelsens ordförande Anna-Britta Åkerlind (C).

Pendlingsmöjligheter till och från Örnsköldsvik, Nordmaling och Umeå innebär att läget är bra för kompetensförsörjningen och medför att Grundsundabygden har ett attraktivt läge för bostäder. Dessutom innebär ökad sysselsättning, pendling och befolkning i Grundsunda att flödet längs detta stråk ökar vilket kommunen ser som en central strategi för målet om befolkningstillväxt.

- Umeå är den stora tillväxtnoden i norra Sverige och att koppla ihop städerna med orterna däremellan är något som gynnar oss alla. Men det förutsätter att platser som Husum, Nordmaling och Hörnefors växer. Det möjliggör en gemensam arbetsmarknad, den största i norra Sverige, som är attraktiv för inflyttare och minskar läckaget av utflyttning från hela regionen, säger Anna-Britta Åkerlind.

Samtidigt som möjligheterna bedöms goda för olika typer av företagsetableringar arbetar den lokala utvecklingsföreningen GFG Bygdsam med att ta fram en lokal utvecklingsplan för området genom att identifiera behov kopplat till att göra platsen mer attraktiv. Detta är något som hänger ihop med den större ambitionen för Grundsunda och kommunen där just kompetensförsörjning och attraktivitet är viktiga nycklar för framtiden.

Nästa steg i samarbetet är nu att i trepartssamverkan ta fram ett projektdirektiv, tillsätta en ledningsgrupp och anställa en projektledare.

 

Håkan Gunnarsson,, Olov Winblad von Walter, Anna-Britta Åkerlind,  Agnetha Alenius Madsen

Håkan Gunnarsson, vice ordförande GFG Bygdsam, Olov Winblad von Walter, platschef Metsä, Anna-Britta Åkerlind, kommunstyrelsens ordförande (C), Agnetha Alenius Madsen, ordförande GFG Bygdsam.

Publicerad: