Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Fröja familjecentral med öppna förskolan möter föräldrar och familjer i frågor om hur det är att börja förskola
Testbild

Malin Högberg och Dyveke Söderström, Fröja familjecentral med öppna förskolan, svarar gärna på frågor och berättar om vad man gör i förskolan.

Fröja familjecentral med öppna förskolan möter föräldrar och familjer i frågor om hur det är att börja förskola

Barn som är mellan 3–6 år har rätt till plats i förskola även om vårdnadshavarna inte arbetar, studerar eller är arbetssökande. Detta kallas allmän förskola.

Allmän förskola är en plats som ger barnet rätt till förskola utifrån barnets eget behov. Oavsett föräldrarnas sysselsättning och familjens situation i övrigt. Det är frivilligt att delta i allmän förskola.

Under våren erbjuder Fröja familjecentral med öppna förskolan en informationsträff på temat Att börja förskolan. Förskollärare Dyveke och barnomsorgsassistent Helena håller i träffen. Informationen vänder sig till dig som blivande förälder och familjer med barn mellan 0-6 år. Plats Fröja familjecentral, öppna förskolan. Du behöver inte anmäla dig. På Fröja öppna förskola deltar man som vårdnadshavare i verksamheten tillsammans med sitt barn och har själv ansvar för barnet. Man kan komma för att leka, lära, få stöd i föräldraskapet och lära känna andra familjer.

På kommunens webbplats under Utbildning och barnomsorg, Förskolebarn, Öppen förskola Fröja familjecentral hittar du dag och tid för träffen samt program för övriga aktiviteter.

Fröja familjecentral med öppna förskolan

 

Utifrån en ändring i skollagen ska bildningsförvaltningen från och med hösten 2023 erbjuda vårdnadshavare vars barn inte går i förskola en reserverad plats i allmän förskola. I Örnsköldsviks kommun sker det genom att ett brev skickas till berörda familjer i april. Önskar man tacka ja till platsen så framgår det i brevet hur man gör och vilken förskola som platsen finns reserverad på. Önskar man tacka nej så får man erbjudandet igen året efter samma tid på året ungefär.

-Jag ser gärna att fler barn i åldern 3–6 år deltar i allmän förskola. Dels för att få kontinuitet i språkutvecklingen, dels för att träffa andra barn och leka. Om man vill veta mer om förskola så är ett tips att besöka Fröja öppna förskola. Vi berättar gärna mer om hur en dag kan se ut för barn som har en plats inom allmän förskola och finns för frågor, säger Helen Karlsson rektor Fröja förskola och öppna förskolan Örnsköldsviks kommun.

Fröja familjecentral med öppna förskolan


En plats i allmän förskola börjar med en period av inskolning. Därefter deltar barnet själv tillsammans med pedagogerna och övriga barn i verksamheten 15 timmar per vecka, dock ej under sport-, påsk-, sommar-, höst- och vinterlov. Platsen är kostnadsfri.

Enligt skollagen ska förskolan stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov, och den ska utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap samt förbereda barnen för fortsatt utbildning. Barnets behov av språkutveckling är av stor betydelse. Att stödja barns språkutveckling och den språkliga och kulturella mångfalden är en viktig uppgift för förskolan.

Information om förskola i Örnsköldsviks kommun finns på kommunens webbplats under Utbildnings och barnomsorg, Förskolebarn

På Skolverkets webbplats finns information på olika språk om förskola Länk till annan webbplats.

Böcker för vuxna och barn hos Fröja familjecentral med öppna förskolan

Publicerad: