Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Att sopsortera rätt är inte lätt – men ett lyckat designprojekt har kommit en bit på vägen
Fotomontage med flera bilder som visar bland annat en kvinna som tittar in i kameran, samt olika bilder på sopsorteringskärl och miljön runtomkring där det ser snyggt och prydligt ut.

I forskningsprojektet (SVINN) har forskare från Mittuniversitetet, med lektor Anna-Sara Fagerholm i spetsen, tittat på hur design kan förändra attityder och beteende och göra det lätt för allmänheten att sopsortera rätt. Vallaområdet i Örnsköldsvik är fokusområde för studien.

Att sopsortera rätt är inte lätt – men ett lyckat designprojekt har kommit en bit på vägen

Forskare från Mittuniversitetet har i ett samverkansprojekt med Örnsköldsviks kommun tagit reda på hur man gör det lätt för allmänheten att sopsortera rätt. Design av skyltar, miljö och inkludering har visat sig vara av stor betydelse.

För att svara på frågan har forskare från Mittuniversitetet jobbat med attitydbearbetning och beteendeförändringar genom att titta närmare på hur och varför vi sorterar avfall.

— I dag hanterar vi skräp som ett ganska tekniskt system, men egentligen är det även ett socialt system. Vi människor gör som de andra gör, om någon bara slänger sin påse i en hög i miljörummet så gör andra det också. Men om vi jobbar med design och har ett miljörum som är rent och snyggt så vill vi behålla det så. Likaså behöver miljörum vara inkluderande för så många som möjligt, och här kommer universal design in som ett viktigt perspektiv, säger projektledare Anna-Sara Fagerholm, lektor i grafisk design vid institutionen för Naturvetenskap, Design och Hållbar utveckling, NDH.

I forskningsprojektet, som avslutats nu under våren, har forskarna utgått från sophanteringen i bostadsområdet Valla i Örnsköldsvik, där projektgruppen genomfört intervjuer med boenden och följt avfallshanteringen på plats. Forskargruppen har designat om ett miljörum, översatt skyltar till flera olika språk och i samarbete med studenter på Mittuniversitetet designat kampanjer för unga och barn, allt för att det ska bli lättare att avfallssortera rätt.

— Vi har med hjälp av design jobbat med att förbättra och förenkla möjligheten att sortera sitt avfall, konstaterar Anna-Sara Fagerholm.

Forskningsprojektet har varit lyckat och kommun har bland annat bett projektgruppen att designa skyltmaterial till ytterligare 10 miljörum.

—Projektet har varit intressant och ligger oss varmt om hjärtat då vi arbetar för minskad miljöpåverkan och som ett led i detta även minskade avfallsmängder, men också för att källsorteringen och återvinningen är något som direkt påverkar och påverkas av våra hyresgäster, säger Peter Öberg, fastighetschef på Övikshem och tillägger: —Vi hoppas att vårt samarbete med Anna-Sara och Mittuniversitetet framöver fortsatt kan utvecklas och att vi kan ha en löpande dialog och uppföljning kring nyheter och resultat som berör avfallsområdet och kanske hitta fler vägar att samverka framöver.

Projektet fortsätter nu genom att med forskarstudier fokusera mer på hyresgästerna vid Vallaområdet och genom codesign-workshops hitta sätt att utveckla miljörummen så det blir ännu enklare att sortera rätt.

Publicerad: