Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Information från bildningsnämnden 18 april
Elever som har lektion, två tjejer pratar med varandra samtidigt som de skriver med blyertspennor.

Information från bildningsnämnden 18 april

Här följer kortfattad information från bildningsnämndens sammanträde i Örnsköldsvik 18 april 2023. Kompletta handlingar finns under sammanträdeshandlingar och protokoll.

Kommunen gör inte anspråk på matematikuppfinning

Bildningsnämnden beslutade under dagens sammanträde att avstå från rätten att förvärva läraren Emma Holmströms uppfinning. Uppfinningen är en matematikprodukt som Emma utvecklat på sin fritid och som ska användas som hjälpmedel vid matematiklektioner. Bakgrunden till beslutet är att Emma Holmström är beviljad externa innovationsmedel för sin uppfinning men att medlen inte betalas ut förrän arbetsgivaren, Örnsköldsviks kommun, avstår från rätten att förvärva uppfinningen.

Bildningsnämnden ger i uppdrag till bildningsnämndens ordförande Ulf-Åke Oldenborg (KD) att underteckna överenskommelsen.

— Det här blir riktigt roligt att få uppdraget att underteckna denna överenskommelse och jag ser fram emot att få träffa Emma och höra mera om hennes uppfinning. Vi hoppas också att Emma har möjlighet att besöka vår nämnd framöver för att berätta mera för nämndens ledamöter och att detta ska inspirera fler som har idéer men inte tagit dessa vidare, säger Ulf-Åke Oldenborg.

Överenskommelse om samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen

Bildningsnämnden godkände idag förslaget till överenskommelse om samverkan mellan Örnsköldsviks kommun och Arbetsförmedlingen. Överenskommelsen, som är daterad 16 mars 2023, är framtagen av bildningsförvaltningen och välfärdsförvaltningen i samarbete med Arbetsförmedlingen för att påskynda individers etablering på arbetsmarknaden med utgångspunkt i regionala och/eller lokala rekryteringsbehov för att främja kompetensförsörjning och tillväxt.

Nej till motion om avgiftsfri skolfrukost

Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om avgiftsfri skolfrukost. Motionen skickades in till kommunfullmäktige den 20 februari 2023 av Marie Bjuhr (V) Maud Persson (V) och Göran Wåhlstedht (V) och bildningsnämnden har gjort en kostnadsberäkning. Förenklat skulle det kosta cirka 1 miljon kronor att erbjuda skolfrukost till elever i grundskola och gymnasium utifrån scenario att 9 procent av eleverna nyttjade skolfrukosten. På grund av det ekonomiska ansträngda läget för 2023 och 2024 föreslår bildningsnämnden kommunfullmäktige att avslå motionen.

E-förslag Skär inte ner på vår kulturskola anses besvarat

Bildningsnämnden besvarar E-förslaget Skär inte ner vår kulturskola, som inkom 13 november 2022, genom att konstatera att den budget som gäller för 2023 inte innebär någon nedskärning för kulturskolans verksamhet.

Övriga ärenden

Under nämnden gavs även en givande och fördjupad information om förskolan, grundskolan och förvaltningens ekonomi för nämndens ledamöter av bildningsförvaltningens personal.

Samt:

  • Månadsuppföljning april 2023
  • Ändring delegationsordning för bildningsnämnden
  • Revisionsskrivelse, Granskning av kompetensförsörjning
  • Anmälan av delegationsbeslut

Publicerad: