Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Viktbegränsningen av de enskilda vägar som kommunen sköter fortsätter
Testbild

I kommunen viktbegränsas just nu de enskilda vägar som kommunen sköter med en totalvikt på 4 ton i Bredbyn, Björna, Husum, Nätra och centralorten.

Viktbegränsningen av de enskilda vägar som kommunen sköter fortsätter

Nyheten är uppdaterad. Just nu pågår tjällossning och kommunen behöver därför viktbegränsa de enskilda vägar där kommunen är väghållare. Från och med idag 17 april viktbegränsas de enskilda vägar som kommunen sköter med en maximal totalvikt på 4 ton i Bredbyn och Björna. Sedan 12 april gäller viktbegränsningen i Nätra, Husum och centralorten. De vägar som berörs är skyltade med begränsad bruttovikt på fordon under den tid som begränsningen gäller. Det innebär att du som ska köra tunga transporter på dessa vägar behöver ansökan om dispens.

Viktbegränsningen gäller fram till 12 juni. Ny bedömning görs i slutet av maj om viktbegränsning behöver förlängas på vissa vägar.

Publicerad: