Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Socialpedagoger på Örnsköldsviks Gymnasium
Testbild

Mathias Pettersson socialpedagog Örnsköldsviks Gymnasium

Socialpedagoger på Örnsköldsviks Gymnasium

Sedan hösten 2021 finns två socialpedagoger på Örnsköldsviks gymnasium. Insatsen har utvärderats löpande och numera ingår socialpedagogerna i elevhälsan på både Nola och Park.

I socialpedagogernas arbetsuppgifter ingår bland annat vägledning, motiverande samtal, hembesök hos eleven kan förekomma, samarbete med elevhälsoteam, mentorer och undervisande lärare, tät närvarouppföljning där riskfaktorer identifieras, förebyggs och följs upp, självstärkande aktiviteter, vardagsstöd och vuxenstöd.

— Bakgrunden till att gymnasieskolan började jobba med socialpedagoger var i syfte att stärka resurserna runt elever med en problematisk skolfrånvaro. Vi vet att en god närvaro i skolan verkar positivt på studierna och ökar måluppfyllelsen. Det arbete socialpedagogerna utför gör att vi kan vara än mer aktiva i det arbetet, berätta Magnus Vestin rektor Örnsköldsviks gymnasium.

Mathias Pettersson har haft tjänsten som socialpedagog på Parkskolan sedan starten. Tidigare jobbade Mathias inom socialtjänsten och har erfarenhet av att möta människor i många olika situationer.

— Jag vill alltid försöka förstå och inte skuldbelägga. Det kan handla om att en elev inte orkar eller mår för dåligt för att ha kontakt. Jag möter elever som försöker överleva perioden i skolan. Jag vill att eleverna ska känna att jag vill gott, är en trygg vuxen och att jag är intresserad av att det går dem väl. Skolan ska vara en skola för alla och vi behöver vara flexibla i att hittad det som är rätt. För att göra det är det viktigt att ha en bra kommunikation och att hitta en sysselsättning att må bra av. Ingen elev ska behöva försvinna. Vi vill helst att alla ska vara i skolan och må bra, berättar Mathias.

Örnsköldsviks Gymnasium erbjuder ett brett utbud av yrkesprogram, gymnasial lärlingsutbildning och högskoleförberedande program. Sammantaget studerar cirka 1 700 elever vid Örnsköldsviks Gymnasium.

— Jag har sett att det kan bli bra, även efter lång frånvaro. Det kan finns olika anledningar till frånvaro. Har man dessutom haft en hög frånvaro redan på högstadiet så blir det tufft på gymnasiet. Man vill så gärna ge alla elever en chans. Att eleven ska kunna få komma tillbaka till det man var. Det man kunde. I det är relationen oerhört viktig. Utan den kommer vi ingen vart. Att eleven får en trygg och fin relation med någon vuxen på skolan är väldigt viktigt för elevens mående. Där har vi alla ett ansvar. Man ser när relationen fungerar att det händer positiva saker med elevens mående. Då kan det börja gå åt rätt håll för eleven. Kanske inte att skolnärvaron ökar men vi kan börja prata om vad som skulle kunna vara rätt. Det kan till exempel handla om praktik eller anpassad studiegång, berättar Mathias.

Även om man har anpassad studiegång och läser färre ämnen tillhör man sin klass och har rätt till gemenskapen där. Elever som är långt ifrån att ta examen kan vara med och fira studenten. Budskapet är att det inte är kört även om man inte tagit examen.

— Alla elever tillhör skolan och ingen ska behöva känna sig övergiven eller hamna mellan stolarna. Jag får många sms av elever och man fokuserar på det som är bra. Jag vill verkligen hjälpa dem vidare i livet och se förutsättningar, berättar Mathias.

Publicerad: