Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Företagsbesök med hållbarhet i fokus
Testbild

Företagsbesök hos DUWEL Group i Ås

Företagsbesök med hållbarhet i fokus

Närkontakt med näringslivet är viktigt för att skapa ännu bättre förutsättningar för företagande. I Örnsköldsvik gör kommunen mer än 101 företagsbesök varje år ute bland företag inom en rad olika branscher, för att lära känna företag och genom samtal få bättre förståelse för deras vardag. För att stärka relationen ytterligare deltar i år tjänstepersoner och politiker tillsammans vid många av besöken.

— Att vi får möta företagen ute i sina verksamheter är viktigt. Det är ett bra sätt för oss att fånga upp funderingar och identifiera behov som gör skillnad och där vi kan finnas till hands, säger Camilla Rodin, näringslivsutvecklare.

Kommunstyrelsens ordförande Anna-Britta Åkerlind (C) och näringslivsutvecklare Camilla Rodin hade denna vecka nöjet att få besöka DUWEL Group. Företaget startades av Roger Duwel i liten skala med en stor vision. Idag 30 år senare är Örnsköldsviksföretaget marknadsledande med att erbjuda miljöanpassade, vattensmörjande och underhållsfria polymerlager för lagring i olika typer av driftsmiljöer. Deras produkter ersätter de traditionella oljesmorda materialen mot en mer hållbar lagerlösning. Produkterna används i huvudsak i vatten inom sjöfarts- och fiskeindustrin där de flesta av DUWEL Groups kunder är verksamma.

Företaget består idag av fyra anställda och finns representerade i både Sverige, Finland, Norge, UK och Irland. På huvudkontoret i Ås, där den störta delen av verksamheten är förlagd, tas beräkningar och ritningar fram inför produktion och skräddarsys utifrån kundens behov och önskemål. Under besöket gavs en rundtur i lokalerna och en presentation om verksamheten och deras positiva utveckling. Det går inte att ta miste på att DUWEL Group präglas av ett långsiktigt helhetstänk där god service, hållbarhet och kvalitet är ledstjärnor.

— Vi är baserade i Örnsköldsvik men har få kunder på orten. Att resa är en stor del av oss för att skapa goda och långsiktiga relationer med våra kunder som finns världen över och backa upp med bra service, säger Roger Duwel, VD DUWEL Group.

Det lyftes många viktiga frågor under besöket, bland annat nya arbetstillfällen och ökat lokalt nätverkande och samverkan.

— Det är roligt att vi har så många företag i Örnsköldsvik som fokuserar på hållbarhetsarbete både i produkter och egen verksamhet. Mängden olja som sprids i haven minskar mycket med de produkter DUWEL tar fram och säljer. Från besöket här tar vi med oss vikten av nätverkande mellan företag i Örnsköldsvik och frågorna kring hur kommunen kan jobba för att vara än mer synliga exempelvis med Företagslotsens tjänster, säger Anna-Britta.

DUWEL Group ser ljust på framtiden. Nyrekryteringar är på gång både i Norge, UK och på Irland och förhoppningen är att inom kort utöka sin marknad. På sikt är förhoppningen även att kontoret i Örnsköldsvik ska utökas med fler.

— Det blir mer och mer fokus på miljö och hållbarhet. Ny reglering mot oljesmorda material och den förorening som följer i dess spår ligger bakom ökat intresse för hållbara alternativ. Där är vi en viktig spelare. Vi ser stora förhoppningar att fler och fler väljer att övergå till vattensmörjande och underhållsfria lösningar istället, säger Tommy Holmgren, försäljningsansvarig DUWEL Group.

Vill ditt företag också ha besök?
Kontakta Företagslotsen på foretagslotsen@ornskoldsvik.se

DUWEL Group har utvecklat vattensmörjande och underhållsfria polymerlager som minska mängden olja som sprids i haven.

Publicerad: