Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Ny teknik för att förebygga tryckskador testas i Örnsköldsvik
Testbild

Ny teknik för att förebygga tryckskador testas i Örnsköldsvik

Varje år drabbas tiotusentals vårdtagare inom den svenska vården av trycksår under sin vårdperiod. Förutom kostnader skapar trycksår ett stort lidande för de vårdtagare som tillbringar långa perioder i sängen och inte själv kan göra aktiva lägesändringar. Inom ramen för ett nytt Internet of things (IoT)-projekt "Pressure – IoT för minska skador från trycksår", som drivs av Bron Innovation, kommer ny teknik i form av trycksensorer i madrasser att testas på vårdboenden i Örnsköldsvik och Sundsvall under perioden 2023–2024. Målet är att utveckla en robust och billig IoT-baserad prototyplösning för att minska skador från trycksår och reducera lidandet och kostnader som det kan orsaka. Sensorerna som kommer att användas bygger vidare på teknik framtagen vid Mittuniversitetet. Madrasserna kommer att produceras av Örnsköldsviksföretaget Järven Health Care som är specialiserade på att producera madrasser, kuddar och övriga produkter för specifika vårdsituationer.

– Genom att integrera IoT-sensorer i madrassen kan vårdpersonal övervaka och analysera data som kommer från sensorerna och på så sätt upptäcka och vidta åtgärder i tid för att förhindra komplikationer, till exempel ändra liggposition hos den som kan drabbas förklarar Jennie Roos, projektledare från Bron Innovation.

Att projektet testas i Örnsköldsvik är bland annat tack vare den samverkan som finns mellan Örnsköldsviks kommun och Mittuniversitetet för att främja gemensamma satsningar inom innovations- och kompetensutveckling både inom kommunens kärnverksamhet och i ett bredare samhälls- och tillväxtperspektiv.

Ulrika Alexandersson, sjuksköterska vid väldfärdsförvaltningen Örnsköldsviks kommun ser mycket positivt på att vård- och omsorgsområdet får möjligheten att samverka med universitetet och i ett tidigt skede vara med att testa ny teknik. Kommunens roll i projektet kommer vara att med hjälp av vårdpersonalen uppmärksamma forskarna om hur informationen från madrasserna behöver kommuniceras för optimal framgång.

- Det är spännande saker som händer i vården. Ny teknik kan göra det bättre för våra vårdtagaren och är ett viktigt komplement till vårt arbete, men kommer inte att ersätta det mänskliga mötet. Det enda sättet att lära sig är att prova och inte vara rädd för att använda ny teknik. Förhoppningen är att projektet ska ge oss nya insikter hur vi kan försätta utveckla våra verksamheter inom vård och omsorg och hitta teknik som denna som både är enkel, driftsäker och tillför något för både vårdtagare och personal, säger Ulrika.

Just nu pågår ett arbete i projektet med att identifiera vilka boenden i kommunen som kan vara aktuella. Eftersom det är människor som deltar i testet är det viktigt att säkerhetsställa att testet värnar om den personliga integriteten. Innan testet genomförs med de boende, kommer de antingen själva eller deras anhöriga eller företrädare, att få lämna ett skriftligt samtycke.

I projektet ingår Bron Innovation tillsammans med STC Mittuniversitetet, Pro&Pro, RISE (Mölndal), Järven Health Care, Sundsvall kommun och Örnsköldsviks kommun.

Projektet genomförs inom det strategiska innovationsprogrammet för sakernas internet - IoT Sverige, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Länk till annan webbplats.Bron Innovations webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om Pressure – IoT för minska skador från trycksår  Länk till annan webbplats.

Publicerad: