Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Matarleder för snöskoter – klart för start nästa säsong
Vinterbild efter ett skoterspår. En skoter i förgrunden med ett barn som sitter på, man ser endast hjälmen och en stor handske som håller på skoterns styret.

Nästa säsong, vintern 2023/2024, är det premiär för matarleder från skoterförbudsområde i bostadsområde Gullänget - Kroksta ut på befintlig skoterled.

Matarleder för snöskoter – klart för start nästa säsong

Under 2022 beslutade kommunen om en revidering av skoterförbudsområdet i Örnsköldsviks kommun. I samband med beslutet öppnades det även upp för att vintersäsongen 2023/2024 erbjuda matarleder för snöskoter från bostadsområden i Örnsköldsvik ut till befintliga skoterleder.

— En god nyhet för Örnsköldsviks skoterförare, som nästa vinter kommer kunna ta skotern ut till befintliga leder från visa områden i stället för att behöva transportera sina skotrar med bil och släp. Det kommer att bli mycket bra säger Magnus Liljeqvist, ordförande i Nolaskogs skoterklubb.

Arbete pågår just nu med att ta fram förslag på exakt sträckning av matarlederna som sedan ska beslutas av kommunen. Därefter ska markägare kontaktas och röjningsarbete kommer behöva genomföras samt kan det bli aktuellt att bygga broar på vissa delar av matarlederna. Sist kommer skyltar att beställas och sättas upp. Det praktiska arbetet med att tillskapa matarlederna kommer genomföras av Nolaskogs skoterklubb.

Tidplan för tillskapande av matarlederna

  • Gullänget – Kroksta, planeras vara klart hösten 2023, där blir det premiär så snart snödjupet tillåter för skoterkörning.
  • Därefter följer området Domsjö – Gene – Hörnett, under senhösten 2024.
  • Själevad – Ås, planeras för att vara klart hösten 2025,
  • och sist ut är Järved – Bonäset som beräknas vara klart hösten 2026.

Till dess att de nya matarlederna är framtagna och beslutade av kommunen, via så kallade lokala trafikföreskrifter, råder fortsatt förbud för skoterkörning inom bostadsområdena som ligger inom skoterförbudsområdet.

— Beslut är fattat om ett förändrat område för skoterförbud, men det är inte fritt fram att köra i nuläget. Det ska till beslut om lokala trafikföreskrifter på varje gata som berörs, och vi har ett omfattande arbete framför oss i Skotersamordningsgruppen med representanter från trafik- och parkavdelningen, kultur- och fritidsavdelningen, bygg- och miljöavdelningen, Polisen och Nolaskogs skoterklubb, säger Magnus Liljeqvist.

Publicerad: