Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Positiva resultat för Örnsköldsviks Gymnasium

Foto: Scandinav

Positiva resultat för Örnsköldsviks Gymnasium

Den kommunala gymnasieskolan i Örnsköldsvik står sig mycket väl i länet och också väl nationellt. Antalet elever som tar examen efter 3-åriga högskoleförberedande program samt 3-åriga yrkesprogram fortsätter att öka.

Det framgår när Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) redovisar sin rapport Öppna jämförelser 2023. Resultaten beskrivs utifrån elevernas slutbetyg samt övergången till högre studier och arbetsliv och presenteras varje år i mars.

- Vi är givetvis mycket nöjda och glada med resultatet och Örnsköldsviks Gymnasium fortsätter att visa att det är en skola där eleverna får bra förutsättningar inför fortsatta studier eller arbete. Vi har en trygg skola med mycket hög andel behöriga och legitimerade lärare, vilket borgar för att eleven ska kunna lyckas. Tilliten mellan lärare och skolledning är hög och tillsammans kommer vi fortsätta att värna om tryggheten och utveckla verksamheten så att även kommande elever får rätt förutsättningar för att lyckas, säger Andreas K Johansson, verksamhetschef Örnsköldsviks Gymnasium.

Örnsköldsviks Gymnasium erbjuder ett brett utbud av yrkesprogram, gymnasial lärlingsutbildning och högskoleförberedande program. Sammantaget studerar cirka 1 700 elever vid Örnsköldsviks Gymnasium. Sett till hela landet är högskoleförberedande program den vanligaste programtypen, där samhällsvetenskapsprogrammet har flest elever. Det största yrkesprogrammet nationellt är el-och energiprogrammet. I Örnsköldsviks kommun studerar en större andel elever i programmen Ekonomi, Teknik, Estet, Fordon och Transport, El och Energi, Barn och fritid, Vård och omsorg, Industriteknik, Hantverk samt VVS och fastighet än i Sverige som helhet.

Den genomsnittliga betygspoängen ligger kvar på samma nivå som tidigare, 14,6. Över landet varierar den genomsnittliga betygspoängen bland elever med examen från kommunala gymnasieskolor från 12,6 till 16,9.

Läs mer om Öppna jämförelser gymnasieskola samt se länkar till Kolada, som är den öppna och kostnadsfria databasen för kommuner och regioner.

Öppna jämförelser –Gymnasieskola baseras på statistik från Skolverket och SCB. Länk till annan webbplats.

Publicerad: