Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Information från bildningsnämndens sammanträde 2023-03-21

Information från bildningsnämndens sammanträde 2023-03-21

Bildningsnämnden sammanträdde under tisdagen 21 mars. Här följer kortfattad information från sammanträdet.

Informationer som togs upp under sammanträdet:

  1. Resultat i grundskolan
  2. Dragning av revisionsskrivelse gällande granskning av integration av nyanlända

Ökat intresse för yrkesprogrammen vid Örnsköldsviks gymnasium för läsåret 2023/2024 – förslag till programutbud

I den första ansökningsomgången till gymnasiet med start hösten 2023 framgår att antalet sökande till Örnsköldsviks gymnasium fortsätter att öka. Intresset för yrkesprogrammen har blivit större och antalet ansökningar ökar jämfört med föregående år. Frisörprogrammet har dock för få sökande och föreslås lämnas vilande. Flera andra yrkesprogram föreslås öka antalet platser.

Programförslaget innebär att Örnsköldsviks Gymnasium fortsätter att erbjuda ett brett utbud av utbildningar. En ökning av andelen som sökt program som den är behörig till är positivt för den enskilda eleven men är även ett bra kvitto för studie och yrkesvägledning samt grundskolan.

Bildningsnämnden fattar beslut enligt organisationsförslag avseende programutbud vid Örnsköldsviks gymnasium läsår 2023/2024 samt ger rektor möjlighet att öka antal platser för programinriktat val för det fall rektor anser det möjligt. Bildningsnämnden fattar även beslut att låta rektor vid Estetiska programmet avgöra för det fall att antalet platser till de olika inriktningarna behöver korrigeras.

Presentation av nämndinitiativet införande av skolfrukt

Sverigedemokraterna i Örnsköldsvik inkom med ett nämndinitiativ under bildningsnämndens möte den 21 februari 2022: Med långa dagar då vi förväntas prestera och hålla fokus på topp så är energinivån viktig att hålla uppe.

  • Kostnaden för att erbjuda alla elever från förskoleklass till årskurs 3 gymnasiet en frukt under skoldagen kostar 4,2 mkr.
  • Kostnaden för att erbjuda alla elever som har lektioner efter 14.30 en frukt under skoldagen kostar 2,9 mkr.

Vill du ta del av protokollet från bildningsnämndens sammanträde publiceras det här på kommunens webbsida ungefär två vecka efter sammanträdet. Du kan även se sammanträdesdagar och kallelser till nämnderna.

Publicerad: