Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Örnsköldsvik i topp för suicidförebyggande arbete
Snöig brygga där färska fotspår leder ut i det mörka vattnet

Samhällets förebyggande arbete tillsammans med ett öppet klimat där vi vågar fråga och vågar berätta kan ha en avgörande betydelse vid psykisk ohälsa.

Örnsköldsvik i topp för suicidförebyggande arbete

När organisationen Suicide Zero presenterar sin årliga mätning av kommuners insatser för att förebygga suicid ligger Örnsköldsvik i topp.

År 2021 tog 51 människor i Västernorrland sina liv. Genom närheten till medborgarna har varje kommun stora möjligheter att bidra till att förebygga självmord. För att få kunskap om vilka insatser kommunerna genomför har organisationen Suicide Zero skickat ut en enkät till landets kommuner. Frågorna täcker områden som har vetenskapligt stöd när det handlar om att förebygga självmord, som att ge stöd till riskgrupper, utbilda personal, genomföra insatser i skolan och åtgärda risker i den fysiska miljön.

Enkätsvaren poängsätts och en kommun som samlar minst 20 poäng bedöms ha goda insatser inom området suicid. I denna kommunbarometer placerar sig Örnsköldsvik i år i topp med totalt 25 poäng.

Örnsköldsviks kommun har under en lång tid och med olika insatser arbetat systematiskt för att stärka den psykiska hälsan bland kommuninvånarna. Exempel på insatser som riktar sig till olika grupper och åldrar är: den årligt återkommande psykeveckan, samtalsbyrån för unga, familjecentral, föräldrabyrå, skolprogrammet YAM där fokus är att stärka ungas medvetenhet kring psykisk hälsa, träffpunkternas arbete för att minska ensamhet bland äldre, samverkan med andra myndigheter och aktörer där civilsamhällets engagemang i frågorna är en styrka

– Vårt arbete för att förebygga psykisk ohälsa, och den yttersta konsekvensen suicid, bygger på två viktiga grundstenar. Det handlar dels om ett systematiskt arbete för att identifiera sårbara grupper och glapp, dels om samverkan med andra aktörer och civilsamhälle. Tillsammans kan vi se vilka resurser som finns för att möta olika behov och att genomföra insatser som kan ge positiv effekt för den psykiska hälsan. Vi har kommit en god bit på väg men är ödmjuka inför att många, inte minst barn och unga, behöver mer stöd, säger Lena Finne Jansson, enhetschef för strategisk och hållbarutveckling vid kommunledningsförvaltningen.

Efter uppehåll under pandemin har nu skolornas arbete med YAM (Youth Aware of Mental health) som bygger på fysiska träffar kommit igång igen. Senare i vår återupptas även den suicidförebyggande utbildningen ”Våga fråga” som riktar sig till yrkesgrupper som möter personer som är drabbade av svår psykisk ohälsa.

– Vi är glada att ha två nya handledare på plats som precis har börjat planera för kommande utbildningstillfällen. Jobbet går vidare på olika fronter och vi fortsätter att utifrån olika diskrimineringsgrunder hitta glappen och behoven. Vi har precis påbörjat en genomgång av stödet till anhöriga i samband med suicid, avslutar Lena Finne Jansson.


På Suicide Zeros webbplats hittar du kommunkompassen med resultat från 2022 års undersökning av kommunernas suicidförebyggande arbete Länk till annan webbplats.

 

Publicerad: