Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Reviderad riktlinje för ekonomiskt bistånd
Person räknar sedlar och mynt för att se om utgifter och inkomster går ihop

Reviderad riktlinje för ekonomiskt bistånd

Välfärdsnämnden har vid sitt sammanträde 21 februari beslutat om en förändring i riktlinjerna för ekonomiskt bistånd.

Förändringen rör barnfamiljer som både har försörjningsstöd från kommunen och tillfälligt bostadsbidrag från Försäkringskassan. Från och med 1 mars 2023 räknar kommunen inte längre bostadsbidraget som en inkomst som påverkar beräkningen av det ekonomiska biståndet.

 

Mer information om ekonomiskt bistånd hittar du här

Publicerad: