Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Nybyggnation av skidskytteanläggning i Örnsköldsvik
Grupp glada människor som står på en snötäckt mark och blickar in i kameran.

Från vänster i bild: Maria Gulliksson 1:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden (KD), Björn Olsson ordförande kultur- och fritidsnämnden (C), Eva Sonidsson f.d. ordförande kultur- och fritidsnämnden (S) , Anette Eikelboom Sällström chef fritidsenheten Örnsköldsviks kommun, Sofia Domeij ordförande Örnsköldsviks skidskytteförening, Anna Mannelqvist representant för Skidsamverkan Örnsköldsvik samt Sune Westberg kultur- och fritidschef Örnsköldsvik kommun.

Nybyggnation av skidskytteanläggning i Örnsköldsvik

Örnsköldsviks skidskytteförening, ÖSSF har beviljats 5 miljoner kronor från Arvsfonden för nybyggnation av skidskytteanläggning. Idag presenterade ÖSSF, Skidsamverkan Örnsköldsvik och Örnsköldsviks kommun den kommande satsningen på Skyttis.

— Så fantastiskt roligt att tillsammans få skörda frukten av ett starkt lagarbete, säger glad Sofia Domeij, ordförande för Örnsköldsviks skidskytteförening.

Den beviljade Arvsfondsansökan är ett resultat av ett långsiktigt arbete som påbörjades redan 2015 med konkreta förslagsskisser. För ca tre år sedan intensifierades arbetet då Skidsamverkan Örnsköldsvik, som består av Örnsköldsviks samtliga skid- och skidskytteföreningar, samlades kring några viktiga utvecklingsfrågor för att driva skidverksamhetens utveckling framåt. En av dessa var frågan om att målmedvetet verka för en framtida evenemangsarena för skidor och skidskytte på Skyttis. I arbetet har Skidsamverkan krokat arm med Örnsköldsviks kommun, vilket resulterade i en Arvsfondsansökan för byggandet av en skidskytteanläggning som skickades in i september 2022. En satsning som under gårdagen beviljades medel.

— Nu kan vi ta nästa steg i ÖSSF, att utveckla skidskytteverksamheten till att omfatta även äldre ungdomar. Vid övre ungdomsåren är det brukligt att gå över till krutvapen, vilket vi saknar en anläggning för idag. I projektet ingår att bygga en fullstor skidskytteanläggning med skjutvall för krutvapen, belyst stadionområde, straffrundor och slingor som ansluter till befintliga slingor för längdskidor. Stadion och skjutvall anpassas för att även inkludera luftgevärsskytte för barn- och ungdomsverksamheten. Vi kommer att ha några roliga och intensiva år framför oss nu, berättar Sofia.

— Tillsammans med övriga skid- och skidskytteföreningar ska vi stärka verksamheten på smala skidor, berättar Anna Mannelqvist, sammankallande för skidsamverkan Örnsköldsvik. Skidsamverkans gemensamma ståndpunkt är att skid- och skidskytteverksamheterna stärker varandra eftersom vi kommer att få behålla fler ungdomar på smala skidor om det finns alternativ och kombinationer av verksamhet som passar fler. Vi kommer också att kika på hur vi bäst stöttar ideella krafter som finns inom både längdskidåkning och skidskytte så att det inte blir konkurrens utan att det är möjligt att kombinera båda på ett bra sätt. Detta är såklart fantastiskt roligt för skidskyttets utveckling i Örnsköldsvik men det är även större än så, det visar vad vi kan åstadkomma genom att samverka för Örnsköldsviks utveckling, såväl ideella som kommunala krafter och på sikt förhoppningsvis även privata.

— Skidverksamhetens utveckling i Örnsköldsvik är stark, sett både till numerär och ideell kraft, kompletterar Jens Boveng, representant för Skidsamverkan. Med drygt 600 aktiva skidungdomar och juniorer utgör skidor den näst största föreningsidrotten i Örnsköldsvik, efter fotbollen. Detta är ett delmål på väg mot en större evenemangsarena som vi tillsammans med Örnsköldsviks kommun och eventuellt med privata intressen på sikt vill utveckla. En evenemangsarena skulle på sikt möjliggöra arrangerande av stora nationella tävlingar som SM-vecka vinter, skandinaviska cuper med mera, fortsätter Jens.

Projektet att utveckla skidskytteverksamheten i Örnsköldsvik är första etappen av flera mot en komplett och modern evenemangsarena. I etapp ett, som påbörjas redan nu under våren och sommaren, finns 5 miljoner i kommunala medel avsatta för att komplettera Arvsfondens bidrag. Skidsamverkan och kommunen planerar parallellt med byggandet under etapp ett för efterföljande etapper som omfattar ytterligare längdspår och uppförande av skidstadion i anslutning till skidskytteanläggningen. Det blir investeringar som kommer att löpa över flera år och som görs i samarbete med Skidsamverkan.

— Ett ideellt initiativ av denna karaktär med starkt engagemang borgar för en kraftfull utveckling och har skapat en bred politisk samsyn och vilja, säger Björn Olsson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Örnsköldsviks kommun. Det vill vi såklart bygga vidare på och utveckla tillsammans, avslutar Björn.

— Örnsköldsvik- en längd- och skidskytteskidort, smaka på den, konstaterar Sofia, Anna och Jens nöjda tillsammans.

Publicerad: