Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Individuella lösningar undersöks för deltagarna vid Bageri Viktoria
bullar på bakgaller

Individuella lösningar undersöks för deltagarna vid Bageri Viktoria

Kommunen undersöker alternativ daglig verksamhet för de deltagare som berörs när kooperativet Bageri Viktoria valt att säga upp sitt avtal med kommunen.

Bageri Viktoria är ett kooperativ där Örnsköldsviks kommun köpt tjänsten att bedriva daglig verksamhet enligt LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) för ett visst antal personer under många år. Kooperativet har nu valt att säga upp sitt avtal med Örnsköldsviks kommun.

Eftersom kooperativet valt att säga upp avtalet behöver kommunen nu se över andra lösningar för de brukare som idag har sin dagliga verksamhet vid Bageri Viktoria. Detta kommer att ske i samråd med deltagarna där kommunens arbetsanpassare träffar de berörda för att kartlägga varje persons önskemål och stödbehov för att finna en ny lämplig daglig verksamhet.

– Jag har full förståelse för att arbetet vid bageriet har varit en uppskattad och betydelsefull sysselsättning och att många deltagare känner sig besvikna. Jag vill understryka att kommunen inte har något ansvar att driva kooperativet vidare. Det som blir viktigt framåt är att kommunen tillsammans med kooperativet jobbar för att finna goda lösningar för deltagarna. Detta för att övergången ska bli så smidig som möjligt, säger Linda Mikaelsson, avdelningschef LSS.


Publicerad: