Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Första spadtaget för ny anläggning inom bioteknik i Köpmanholmen
Testbild

Kommunstyrelsens ordförande Anna-Britta Åkerlind tog tillsammans med Cinis Fertilzers VD Jacob Liedberg samt We Constructions VD Jonas Lindén det första spadtaget till den nya produktionsanläggningen av fossilfritt mineralgödsel i Köpmanholmen.

Första spadtaget för ny anläggning inom bioteknik i Köpmanholmen

Idag togs det första spadtaget för företaget Cinis Fertilizers nya anläggning i Köpmanholmen, söder om Örnsköldsvik. Verksamheten tillvaratar och förädlar restprodukter inom pappers- och massaindustrin. Spadtaget markerar byggstart för projektet, som beräknas stå klart första kvartalet av 2024. Etableringen kommer att generera ett trettiotal nya arbetstillfällen på orten.

– Det är glädjande att vi idag ser Köpmanholmen utvecklas som en livskraftig och hållbar ort, med flera ben att stå på och där nya steg tas för att företag expanderar och nyetableras på orten. Nu tar vi ett spadtag för den gröna omställningen genom tillverkning av miljövänlig gödning för jordbruket ur restprodukter från annan industri, säger kommunstyrelsens ordförande Anna-Britta Åkerlind (C).

Den nya anläggningen på 30 000 kvadratmeter kommer att producera cirka 100 000 ton fossilfritt mineralgödsel per år. Närheten till Köpmanholmens hamn innebär ett gynnsamt läge för etableringen och möjlighet att närma sig de många bruk som ligger längs kusten.

– Det vi ska bygga här i Köpmanholmen är något unikt. Här ska vi tillverka världens mest hållbara mineralgödsel från restprodukter från elbilsbatteritillverkning och massaindustri. Vi kommer att använda oss av traditionell och beprövad processteknik som drivs av fossilfri el. Vår slutprodukt kaliumsulfat kommer att bli ett viktigt bidrag till den gröna omställningen av jordbruket, där våra slutkunder finns, säger Jakob Liedberg, VD Cinis Fertilizer.

Örnsköldsviks kommun arbetar aktivt för att skapa möjligheter och goda förutsättningar för företagens utveckling och för att attrahera fler.

– Etableringar som denna är mycket positiva ur flera aspekter. De innebär både nya arbetstillfällen för våra kommuninvånare och en möjlighet att locka fler till vår kommun. Dessutom stärker det ytterligare vår position som en attraktiv och hållbar etableringsort, säger Fredrik Holmgren, näringslivschef Örnsköldsviks kommun.

Läs mer om den planerade verksamheten i Köpmanholmen på Cinis Fertilizers webbplats. Länk till annan webbplats.

Publicerad: