Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Resursteam bidrar till kompetenshöjning inom äldreomsorgen
Kicki Ledin, Anette Norberg, Agneta Johansson, Camilla Lindqvist och Charlotte Bergström står i en trappa

Kicki Ledin, Anette Norberg, Agneta Johansson, Camilla Lindqvist och Charlotte Bergström bildar kommunens nya resursteam. En ny funktion där erfarna undersköterskor får en kompetenshöjande roll.

Resursteam bidrar till kompetenshöjning inom äldreomsorgen

Att rekrytera nya medarbetare och behålla kompetens inom vården är en utmaning som många kommuner och regioner delar. I Örnsköldsviks kommun skapas nu ett resursteam där erfarna undersköterskor ska stödja verksamheten.

Örnsköldsviks kommun inrättar ett kompetensförstärkande team där undersköterskor ska fungera som stöd för vård- och omsorgsboenden. Det kan till exempel gälla kunskap i palliativ vård, psykiatri, demens, multisjukdom men också handla om dokumentation eller teamarbete.

Undersköterskorna i resursteamet ska stödja och handleda arbetslagen utifrån de behov och förbättringsområden som uppmärksammas. De ska inte täcka upp för ordinarie personal. Det är boendets enhetschef som ansöker om stöd från resursteamet.

– Det är viktigt att poängtera att teamet ska göra det här tillsammans med den aktuella arbetsgruppen, det är en förutsättning för varaktig förändring, säger Agneta Johansson som är chef för teamet.

Undersköterskorna i resursteamet har själva upplevt att de i sina arbetslag haft behov av professionellt stöd vid olika tillfällen. Nya uppgifter och rutiner i vården, svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens och stor omsättning i personalgrupper är faktorer som påverkar arbetet.

Viljan att bidra till förändring och utveckling och att skapa nytta för kollegorna inom vården, och med det även för vårdtagarna, är påtaglig bland undersköterskorna i teamet. De ser också möjligheten att visa allt det positiva som ryms i ett betydelsefullt arbete.

– I vården finns så många som gör ett fantastiskt jobb. Jag hoppas kunna stödja många undersköterskor i en yrkesroll som är både intressant och viktig. För mig personligen innebär det också en möjlighet att utvecklas i mitt yrke, säger Charlotte Bergström om sitt nya uppdrag.

– Att jobba med underskötersketeam på det här sättet är ett flexibelt och nytt sätt att arbeta på och, vad vi känner till, en ovanlig modell. Det är också ett sätt att visa att det finns karriärvägar för en undersköterska, säger Agneta Johansson.

I teamet ingår fyra undersköterskor med lång yrkeserfarenhet och en medarbetare har dessutom specialisering mot psykiatri. Planen är att alla i teamet ska få möjlighet till specialisering mot demens.

– Att vi inom särskilt boende får satsa på ett team för att stärka kompetensen för våra medarbetare och kvalitén för våra äldre är fantastiskt roligt. Det här kommer att göra skillnad för våra medborgare, säger Carina Vestin, avdelningschef för särskilt boende.

Publicerad: