Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Starkt resultat för kommunen även 2022

Starkt resultat för kommunen även 2022

Örnsköldsviks kommuns resultat 2022 uppgår till +173 miljoner kronor. Det är nästan i nivå med föregående års resultat och betydligt bättre än den fastställda budgeten för året, som var +85 miljoner kronor.

Att resultatet är bättre än budget beror i huvudsak på högre skatteintäkter och statsbidrag utifrån en starkare återhämtning av konjunkturen i Sverige än förväntat.
- Mandatperiodens sista år gav ett mycket starkt resultat. Våra medarbetare har under året gjort ett fantastiskt jobb med att leverera välfärd till våra medborgare, säger kommunstyrelsens ordförande för 2022 Per Nylén (S) . Det känns bra att vi även under 2022 kunde fatta beslut om en gåva till våra anställda, samt beslut om stöd till föreningslivet och de mest utsatta i samhället.

Den fullständiga årsredovisningen för hela den kommunala koncernen kommer att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde i mars.

Publicerad: