Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Mer tillgängligt skoterliv i Örnsköldsvik
Snöskoter på skoterled i vintervitt landskap med snötyngda träd och en strimma solljus

Nu blir det enklare att nå de cirka 140 mil skoterleder som finns i kommunen.

Mer tillgängligt skoterliv i Örnsköldsvik

En justering av skoterförbudsområdet samt säkra och trygga transportleder från bostadsområden inom centralorten till befintliga skoterleder ska underlätta skoterbaserat friluftsliv i Örnsköldsviks kommun.

Örnsköldsviks kommun har beslutat om en begränsning av det område i centrala Örnsköldsvik samt angränsade bostadsområden, som omfattas av förbud mot skotertrafik. Det nya skoterförbudsområdet gäller från 1 december 2022. Något förenklat beskrivet har den nya gränsen för förbud mot skotertrafik nu dragits närmare centralorten med omgivande bostadsområden samt Själevad.

För att underlätta skoteråkares direkta tillgång till marker där skoterkörning är tillåten planeras också särskilda transportleder. Beslutet bygger bland annat på goda erfarenheter från den tankled som, efter försök, blev tillsvidaregällande i Gullänget 2018.

– Transportleder minskar behovet av att, via bil och släp, förflytta skotern till tillåtet område. Det underlättar också för ungdomar som har förarbevis för snöskoter att ta sig ut till en fritidsaktivitet som tilltalar många, säger Björn Olsson (C), ordförande kultur- och fritidsnämnden.

I Örnsköldsviks kommun finns en skotersamordningsgrupp med representanter från trafik- och parkavdelningen, kultur- och fritidsavdelningen, bygg- och miljöavdelningen, Polisen och Nolaskogs skoterklubb. Denna grupp som normalt lyfter och samråder i frågor kring snöskoteråkning i kommunen har jobbat med utredningen som ligger till grund för de beslut som nu fattats.

Avsikten är att transportlederna ska kunna färdigställas under en fyraårsperiod. En stor del av arbetet, både iordningställande och skötsel, kommer att ske ideellt via Nolaskogs skoterklubb.

– Det känns fantastiskt positivt att kunna erbjuda skoteråkare säkra och trygga transportleder till ”befintliga skoterleder” inom centralorten. Framgången bygger mycket på att alla skoteråkare sköter sig, följer de regler och skyltningar som skotersamordningsgruppen beslutat om tillsammans. Hela 140 mil skoterled finns i kommunen och för att göra det möjligt har många markägare varit mycket tillmötesgående säger Magnus Liljeqvist, ordförande Nolaskogs Skoterklubb.

De första transportlederna från området Gullänget-Kroksta inklusive Gimåt-Svartby ska vara klara att användas kommande vintersäsong. Därefter planeras transportleder från: Domsjö-Gene-Hörnett, Själevad-Ås, Järved-Bonäset.

Det nya skoterförbudsområdet omfattar: områden i centrala Örnsköldsvik inklusive Gullänget, Kroksta, Gimåt, Svartby, Själevad, Ås, Gene, Domsjö, Hörnett, Järved samt Bonäset och regleras av en lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med motordrivna fordon i terräng (2284 2022:00067). Den nya föreskriften ersatte från och med 1 december 2022 tidigare gällande lokala trafikföreskrift (2284 2010:00080) som reglerade det gamla skoterförbudsområdet.


Här finns karta över skoterförbudsområde samt lokal trafikföreskrift Pdf, 1.3 MB.

Publicerad: