Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Ny webbplats stödjer användning av samiska i Örnsköldsvik
Den samiska flaggan vajar mot en blå himmel

På samernas nationaldag 6 februari lanseras en ny webbplats som ska stärka det samiska språket och skildra samisk närvaro i Örnsköldsvik.

Ny webbplats stödjer användning av samiska i Örnsköldsvik

Den 6 februari, på samernas nationaldag, lanserar Institutet för språk och folkminnen, i samarbete med Örnsköldsviks kommun och Orrestaare Saemien Sibrie (Örnsköldsviks sameförening) webbsidan ”Det samiska i Örnsköldsvik”. Syftet är att bidra till revitaliseringen av samiska i Örnsköldsvik.

Institutet för språk och folkminnen (Isof) har ett omfattande arkivmaterial med samiskt perspektiv i sina samlingar. Ur samlingarna lyfts nu minnen från gångna tider för att användas lokalt i Örnsköldsviks kommun. Genom samarbete med Orrestaare Saemien Sibrie (Örnsköldsviks sameförening) och Örnsköldsviks kommuns minoritetssamordnare, bibliotek samt museum och konsthall lanserar Isof webbsidan ”Det samiska i Örnsköldsvik”.

– Berättelser och ett urval av inspelningar som skildrar samiska språk och folkminnen tillgängliggörs samlat för att bidra till det viktiga språkarbete med fokus på samiska som genomförs i Örnsköldsviks kommun, som del i det samiska förvaltningsområdet, säger Marlene Hugoson, forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen.

På webbsidan ”Det samiska i Örnsköldsvik” kan personer med samiskt påbrå och andra intresserade lyssna på samiska inspelningar, läsa nedtecknade sägner från områden längs Sagavägen. Där finns även foton, filmer och föremål ur Örnsköldsviks museum och konsthalls samiska samlingar.

– Jag hoppas och tror att webbsidan med det samlade arkivmaterialet kommer att bidra till att fler i Örnsköldsvik känner glädje och finner inspiration i sitt arbete för att återta, utveckla och använda samiska, säger Harriet Kuoppa, minoritetssamordnare Örnsköldsviks kommun.

Den nya webbsidan lanseras i samband med det samiska nationaldagsfirandet på Arkenbiblioteket 6 februari kl 12-15. Forskningsarkivarie Marlene Hugoson och ljudtekniker Eleonor Karman vid Institutet för språk och folkminnen i Uppsala berättar om institutets folkminnessamlingar och arbetet med att ta fram en webbsida för att stödja användningen av samiska. Det finns också utrymme för att ställa frågor och göra egna sökningar i samlingarna.

Efter lanseringen kommer ”Det samiska i Örnsköldsvik” att finnas tillgänglig på Institutet för språk och folkminnens webbplats: isof.se/ornskoldsvik Länk till annan webbplats.

 

Publicerad: