Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Nytt ärendesystem på byggenheten möjliggör för fler digitala tjänster
En kap- och gersåg i förgrunden och en man i varseljacka som bygger i en suddig bakgrund.

Byggenheten inför nytt ärendehanteringssystem som innebär flera förbättringar både för handläggare och medborgare.

Nytt ärendesystem på byggenheten möjliggör för fler digitala tjänster

Under månadsskiftet januari – februari inför byggenheten ett nytt ärendehanteringssystem för att effektivisera bygglovsprocessen och kunna erbjuda medborgarna bättre digitala lösningar. Det är även på gång uppdaterade e-tjänster och inom kort kommer beslut kunna förmedlas digitalt via så kallade digitala brevlådor.

Det nya ärendehanteringssystemet ger handläggare en bättre översikt över aktuella ärenden och smarta lösningar för att effektivisera handläggningsprocessen, exempelvis kommer påminnelser och meddelanden att skickas ut av en robot. Det blir även förbättringar för de som ansöker om bygglov och anmäler startbeskedbland annat möjliggör det nya systemet för digitalt förmedlande av beslut via koppling till så kallade digitala brevlådor. En målsättning är att medborgare framöver även ska kunna följa sitt ärende och kunna se aktuell status genom att logga in i befintlig e-tjänst för bygglovsansökan, förhandsbesked, strandskyddsdispens, anmälan om eldstad samt startbesked.

Övergången från det gamla systemet LEX till att börja använda det nya systemet kommer pågå under perioden 27 januari till och med 9 februari. Under denna period kommer byggenheten inte kunna fatta och förmedla några beslut i bygglovs- och anmälningsärenden. Dock kommer startbesked i bygglovsärenden samt slutbesked i samtliga ärenden kunna fattas under övergångsperioden.

Arbetet med handläggning och aktuella ärenden fortsätter under övergångsperioden som vanligt. Ansökningar och handlingar kommer att tas emot löpande. Efter 9 februari kommer alla befintliga och nya ärenden att matas in i det nya systemet.

— Vi ser fram emot det nya systemet eftersom det kommer underlätta vår vardag samtidigt som det även kommer förenkla processen för den sökande. Under övergångsperioden har vi som mål att ingen medborgare ska påverkas negativt. Vi kommer inte ha samma möjlighet att fatta beslut under denna period men vi kommer ta emot samtal och förfrågningar som vanligt och reserverar oss för att svarstiden eventuellt kan påverkas. Förutom detta så kommer vi registrera nya ansökningar eller anmälningar och att påbörja handläggning på dessa, säger Sofia Westerlund, byggnadsinspektör, Örnsköldsviks kommun.

Publicerad: