Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Forskningsstudie kring hybridarbete vid Örnsköldsviks kommun
Kontor

Forskningsstudie kring hybridarbete vid Örnsköldsviks kommun

Under pandemin ökade distansarbetet och nu försöker många arbetsgivare hitta hybrida lösningar där de anställda kan fördela arbetstiden mellan arbetsplatsen och hemmet. Forskare vid Umeå Universitet tilldelas närmare 4 miljoner kronor för att undersöka vilka effekter det nya hybrida arbetssättet kan få på arbetsmiljön.

– Många jobbar som tjänstemän och hur vårt arbete organiseras påverkar vår förmåga att vara produktiva och må bra på jobbet. Det finns väldigt lite forskning om hybridarbete, där vi växlar mellan att jobba på kontoret och på distans. Vi ska försöka fylla ett kunskapsgap kring området, säger Viktoria Wahlström som forskar vid Umeå universitet. Tack vare tidigare mätningar hos Örnsköldsviks kommun har vi möjlighet att göra jämförelser över tid, vilket är en styrka.

En studie av hur hybridarbete på Örnsköldsviks kommun har påverkat arbetsmiljö, hälsa och produktivitet kan ge ökad kunskap om vilka för- och nackdelar som finns med detta nya organisationssätt. I projektet ingår också att undersöka hur hybridarbete påverkar möjligheterna att anpassa arbetsmiljön för personer med funktionsnedsättning.

– Vi såg i våra tidigare mätningar att de delade ytorna i ett aktivitetsbaserat kontor som på Kronan kan vara utmanade om man har en funktionsnedsättning. Vi tror att det kan vara positivt med möjligheterna att jobba hemifrån, men att det också finns utmaningar med den hybrida arbetsmiljön. Studien ger möjligheter att undersöka hur man kan anpassa en hybrid arbetsmiljön för personer med funktionsnedsättning, fortsätter Viktoria.

Projektet pågår fram till april 2026 och förväntas ge ökad kunskap om vilka effekter hybrida arbetssätt kan få på arbetsmiljö och hälsa, samt resultera i verktyg för utveckling av den fysiska kontorsmiljön som kan användas vid hybrida arbetsformer.

Publicerad: