Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • SLU-studenter gör fältstudier kopplade till kommunens servicepunkter
Man lastar varor i bil utanför Sidensjö servicepunkt.

I Sidensjö finns en av kommunens elva servicepunkter. Ett betydelsefullt nav för service och information till bygdens boende och besökare. Foto: Leif Wikberg.

SLU-studenter gör fältstudier kopplade till kommunens servicepunkter

För första gången genomför studenter vid Sveriges lantbruksuniversitets landsbygdsutvecklingsprogram en fältstudie i Örnsköldsviks kommun. I fokus står kommunens smarta servicepunkter och deras betydelse för medborgarna i de kringliggande bygderna.

Mellan den 2 och 5 januari kommer drygt 20 studenter att fördjupa sig i Örnsköldsviks kommuns arbete med Smarta servicepunkter. Fältstudien är en del av kursen "Lokala perspektiv" på Agronomprogrammet med inriktning mot landsbygdsutveckling i Uppsala.

Studenterna delas upp gruppvis för att under två dagar besöka servicepunkterna i Anundsjö, Gideälvdal, Nätradalen och Grundsunda. De kommer att intervjua medborgare och företagare för att kartlägga vilken roll servicepunkterna spelar för bygden och vilka utmaningar och möjligheter de ser framåt.

Fältstudien kommer att användas i Örnsköldsviks kommuns nystartade projekt "Framtidens smarta Servicepunkter" som syftar till att ta fram en tydlig plan för hur servicepunkterna, i samverkan med kommunen, ska fortsätta utvecklas. Genom att kartlägga de behov och utmaningar som finns idag, ska projektet bidra till nya utvecklingsspår och uppdateringar i befintliga avtal för att bättre möta framtidens behov.

För att genomföra projektet har kommunen beviljats medel från Tillväxtverket via landsbygdsprogrammet och Europeiska jordbruksfondens landsbygdsutveckling.


Se servicepunkter i Örnsköldsviks kommun


Logotyp Europeiska jordbruksfonden

Publicerad: