Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Engagemang för ungdomar och stöd till personer vid demens premieras med SOL-stipendiet
Zenitha Nordfjell, Anna Berggren, Maria Wedman och Anna Sundberg

Anna Berggren och Maria Wedman (mitten) fick ta emot SOL-stipendiet från Zenitha Nordfjell och Anna Sundberg, ordförande i humanistiska nämnden respektive omsorgsnämnden.

Engagemang för ungdomar och stöd till personer vid demens premieras med SOL-stipendiet

Örnsköldsviks kommuns SOL-stipendium tilldelas i år två personer. Ett personligt engagemang för Alzheimersjuka respektive ett tryggt vuxenstöd för skolungdomar är medmänskliga insatser som lyfts fram.


Anna Berggren, Domsjö och Maria Wedman, Domsjö, har tilldelats Örnsköldsviks kommuns SOL-stipendium 2022. Stipendiet delades ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde 12 december.

Anna Berggren uppmärksammas för sitt medmänskliga engagemang och mångåriga insatser inom Alzheimerföreningen. Anna tilldelas SOL-stipendiet för att ”hon är en stöttepelare som utstrålar trygghet, är omhändertagande och delar med sig av sin erfarenhet. Anna ser samarbete som den bästa vägen framåt och bjuder in till föreläsningar och aktiviteter som är av betydelse och ger mening”.

- Jag blev verkligen överraskad. Morgonen efter beskedet var jag inte säker på om det var något jag bara drömt. Jag fick lov att höra efter om det verkligen var sant att jag skulle få SOL-stipendiet, säger Anna Berggren.

Annas egagemang bottnar bland annat i att hon, i egenskap av anhörig, för många år sedan insåg att det saknades både stöd och kunskap kopplat till Alzhemiers sjukdom. Anna tog då initiativ till att Örnsköldsviks Alzheimerförening grundades och där är hon idag ordförande.

Maria Wedman premieras för de värdefulla insatser hon riktar till barn och ungdomar vid Geneskolan sedan många år. Maria får SOL-stipendiet för att ”hon finns där för alla och envar och hjälper barn och unga som befinner sig i olika situationer. Hon är en fördomsfri och viktig vuxen som bygger förtroendefulla relationer och når fram till unga på deras arenor”.

Maria, som arbetar som lärarassistent på Geneskolan, hade nominerats av såväl elever som vårdnadshavare och kollegor.

–Jätteroligt att få detta uppmärksammande, jag är så tacksam. Det är en förmån att få arbeta med unga och ta del av stort och smått i deras vardag. Jag vill bidra till att ungdomarna känner sig trygga. Genom att jag finns tillhands och lyssnar rtill ungdomarnas funderingar av skiftande bredd och djup kan vi många gånger hjälpas åt att reda ut saker, säger Maria.

Anna Berggren och Maria Wedman tilldelas SOL-stipendiet som ett tack för värdefulla insatser och en uppmuntran i det fortsatta arbetet.

– Genom sitt personliga engagemang och sina gärningar har Anna och Maria under en lång tid gjort skillnad för många människor. De är solklart värdiga SOL-stipendiater, klargjorde Zenitha Nordfjell och Anna Sundberg, ordförande i humanistiska nämnden respektive omsorgsnämnden, i samband med stipendieutdelningen.

SOL-stipendiet syftar till uppmärksamma alla de medmänskliga insatser som ofta görs helt i det tysta. Insatser som är ett värdefullt komplement till samhällets organiserade tjänster. Stipendiaten utses av omsorgsnämnden och humanistiska nämnden utifrån kandidater som allmänheten nominerat.

Publicerad: