Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Dela dina tankar och idéer om nya stadsdelen
Testbild

Nu startar det breda dialogarbetet som ska leda fram till ett mer detaljerat planprogram för en ny stadsdel.

Dela dina tankar och idéer om nya stadsdelen

Nu startar nästa steg i arbetet med visionen om en ny stadsdel i Örnsköldsvik. Efter presentationen av visionsskissen tidigare i höst startar nu det breda dialogarbetet som ska leda fram till ett mer detaljerat planprogram.

 

Invånare och olika aktörer kommer att kunna dela med sig av idéer och synpunkter och att samverka. Läget skapar fantastiska möjligheter till kreativa lösningar för en plats där människor vill vara.

Till och med februari 2023 kommer synpunkter på olika delar av visionskissen att samlas in. De kommer sedan att sammanställas och tas vara på i det fortsatta arbetet med att formulera ett planprogram.

Förutom de samtal och den dialog som redan pågår med olika aktörer, bjuds invånarna nu in att ge allmänna eller specifika synpunkter på hela eller delar av visionsskissen. På kommunens webbplats finns enkätfrågor om den övergripande strukturen, park- och vattenrummet och bebyggelsen.

Söndagen den 27 november, i samband med skyltsöndag, öppnar också en utställningslokal på Storgatan 3 E där du kan få information och dela med dig av dina tankar och idéer. På plats som invigare klockan 13 finns kommunstyrelsens ordförande Per Nylén (S) och tillträdande ordförande Anna-Britta Åkerlind (C). Lokalen har öppet till 16 på söndagen och därefter måndag-fredag 8-17 och lördag 10-14.

Ytterligare information: ornskoldsvik.se/nyastadsdelen.Publicerad: