Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Information från kommunstyrelsen den 31 oktober 2022

Information från kommunstyrelsen den 31 oktober 2022

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 31 oktober 2022. Kompletta handlingar hittar du på sidan Sammanträdeshandlingar och protokoll.

Extrasatsning på utsatta, föreningar och julgåva

Örnsköldsviks kommun förväntar sig ett starkt resultat 2022 och kommunstyrelsen föreslog idag därför ett antal engångssatsningar som ska genomföras innan årets slut. Prognosen är + 205 Mkr och engångssatsningarna handlar om totalt 10 miljoner kronor. Satsningarna ska gå till extrastöd till de mest utsatta med anledning av ökade kostnader för hushållen, föreningar som gör investeringar som sänker energibehovet och julgåva till kommunens anställda.

Oförändrad skattesats 2023

Kommunstyrelsen beslutade idag om att föreslå fullmäktige att nuvarande skattesats 22,71 % per skattekrona ska vara oförändrad 2023.

Publicerad: