Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Information från kommunstyrelsen den 31 oktober 2022

Information från kommunstyrelsen den 31 oktober 2022

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 31 oktober 2022. Kompletta handlingar hittar du på sidan Sammanträdeshandlingar och protokoll.

Extrasatsning på utsatta, föreningar och julgåva

Örnsköldsviks kommun förväntar sig ett starkt resultat 2022 och kommunstyrelsen föreslog idag därför ett antal engångssatsningar som ska genomföras innan årets slut. Prognosen är + 205 Mkr och engångssatsningarna handlar om totalt 10 miljoner kronor. Satsningarna ska gå till extrastöd till de mest utsatta med anledning av ökade kostnader för hushållen, föreningar som gör investeringar som sänker energibehovet och julgåva till kommunens anställda.

Oförändrad skattesats 2023

Kommunstyrelsen beslutade idag om att föreslå fullmäktige att nuvarande skattesats 22,71 % per skattekrona ska vara oförändrad 2023.

Publicerad: