Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Barnbibliotekarier nominerade till Läsguld
Emelie Johansson och Annika Strandberg

Bibliotekarierna Emelie Johansson och Annika Strandberg är tillsammans med barn- och ungdomsteamet nominerade till utmärkelsen Läsguldet 2022.

Barnbibliotekarier nominerade till Läsguld

Barnteamet vid Örnsköldsviks bibliotek är en av fem finalister till Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) utmärkelse Läsguldet 2022. Utmärkelsen tilldelas en person eller en organisation som gjort goda insatser för tillgänglig läsning.

Det är det läsfrämjande projektet ”Läs på fler sätt” som ligger till grund för nomineringen. I projektet samarbetar barnbiblioteksteamet med Gullstigens korttidsboende inom LSS för att tillgängliggöra läsning för barn med funktionsvariationer.

– Det är fantastiskt roligt och uppmuntrande att vi blivit nominerade. Vi ser det som ett kvitto på att det läsfrämjande arbete som vi tillsammans genomför i projektet ses som betydelsefullt, säger Emelie Johansson, projektsamordnande bibliotekarie och får medhåll av bibliotekarien Annika Strandberg, gruppledare för bibliotekets barn- och ungdomsteam.

I projektet har bibliotekarierna, utifrån samarbete med personal på Gullstigens korttidsboende och genom att inhämta barnens synpunkter och önskemål, tagit fram särskilda temalådor. I lådorna finns bland annat ljudböcker, fysiska böcker, pedagogiskt material och föremål som kan associeras till texterna. Allt för att barnen och ungdomarna ska kunna ta del av berättelser på ett sätt som passar var och en efter intresse och förmåga.

På Gullstigens korttidsboende har en inbjudande läshörna ställts i ordning för att locka till läsning och användning av det materials om finns i temalådorna. Två medarbetare, Erika Norberg och Annica Juuso Berglund, har också utbildats till läsombud för att sprida kunskap till kollegor och att ge barnen och ungdomarna stimulerande läsupplevelser.

– Utbytet mellan bibliotekets och LSS-verksamhetens områden är också en givande del i projektet. Vi fördjupar våra kunskaper och får testa nya arbetssätt. Det är angeläget att hitta metoder som fungerar även när projekttiden är över, säger Annika.

”Läs på fler sätt” är en regiongemensam satsning som delfinansieras via projektstöd från Statens kulturråd. Projektet fortsätter en bit in i nästa år men bibliotekets Läsgulds-kandidater är överens om att det läsfrämjande arbetet ska fortsätta med full kraft och inkluderande perspektiv.

– Om vi ser den första intensiva projekttiden som ett fyrverkeri, vill vi att det ska fortsätta gnistra och glöda länge, säger Annika.

Slutgiltig vinnare av Läsguldet 2022 presenteras vid Svenska Daisykonsortiets konferens i Malmö 17 november.

Publicerad: