Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Visionsskiss ska inspirera stadsdelsarbete i Örnsköldsvik
Tecknad bild av ny stadsdel vid Örnsköldsviksfjärden där barn och vuxna leker och umgås i området mellan vattnet och bostadshus med varierande storlek och utformning.

Visionsskissen beskriver ett havsnära boende med attraktiv livsmiljö. Illustration Urban Minds/Alessandro Macaluso, UP4 Studio.

Visionsskiss ska inspirera stadsdelsarbete i Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun har arbetat fram ett planeringsunderlag för utveckling av en helt ny stadsdel. Inriktningen för Stadsdel 2030 är citynära bostäder, verksamheter och grönområden där närhet till havet och Höga Kustens rika möjligheter till friluftsliv skapar en attraktiv livsmiljö.

Nu presenterar Örnsköldsviks kommun en visionsskiss som ska fungera som inspiration för ett fortsatt arbete med att utveckla en ny stadsdel i centrala Örnsköldsvik, mitt i Höga Kusten nära både natur och cityliv.

– Vi ser stora möjligheter att skapa en stadsdel som kommer att ge avtryck och intryck både lokalt och nationellt, säger kommundirektör Magnus Haglund. Här kommer det att vara skönt att vistas, och det blir en plats som är attraktiv att investera i för den som vill vara med och utveckla.

Visionsskissen är en naturlig fortsättning på den förändring av staden som har pågått under ett antal år. Nu är det den östra delen av staden med stark kontakt med havsfjärden som har pekats ut för en stadsdel med grönområden, verksamheter och bostäder.

Rubriken för visionsskissen är ”Den samskapande Höga Kusten-staden” och syftar på en välkomnade stadsdel med välbefinnande och livskvalitet. I området finns kvalitéer i form av närhet till vatten, grönska, stadsliv och ett lokalt tillgängligt friluftsliv i världsklass.

Visionskissen syftar till att ge en framtidsbild, en gemensam spelplan och en utvecklingsinriktning som ska fungera som diskussionsunderlag i kommande planeringsskeden. Den innehåller en strukturplan, en perspektivskiss och en gestaltningsbeskrivning. Medarbetare från olika verksamheter i kommunen har deltagit i framtagandet av visionskissen tillsammans med konsultfirman Urban Minds. Olika delar av kommunkoncernen kommer även framåt att medverka för att tillsammans skapa de allra bästa förutsättningarna för att skapa attraktivitet och hållbar utveckling.

Kommunen har under tiden visionsskissen tagits fram informerat och fört dialog med aktörer inom och nära området. Den dialogen kommer att fortsätta på olika sätt.

Nästa steg i arbetet i arbetet med nya stadsdelen är att planera för en bred dialog med såväl invånare som andra intressenter, exempelvis näringsliv och föreningar. Resultatet av dialogen blir ett underlag för ett mer detaljerat planprogram. Start för dialogen beräknas bli i mitten av november.

– Örnsköldsvik ska vara en plats dit människor vill flytta och bo kvar, fortsätter Magnus Haglund. Nya boende- och livsmiljöer ska planeras hållbart och med fokus på att skapa förutsättningar för hållbara livsstilar. Det innebär att Örnsköldsvik ska ha stadsmiljöer som är trygga, inkluderande och som möjliggör möten mellan människor. Stadsdel 2030 tar också utgångspunkt i den vackra naturen i Höga Kusten som omger oss. För att bli ett riktigt lyckat utvecklingsarbete vill vi nu skapa förutsättningar för en bra dialog på både kort och lång sikt.

Fotomontage: Flygbild över Örnsköldsvik och havsfjärden där en ny stadsdel träder fram i området från Örnparken österut Sjögatan bortom Strandparken.

Fotomontage: Flygbild där visionen om den nya stadsdelen träder fram i området från Örnparken och österut långs havsfjärden. Illustration Urban Minds/Alessandro Macaluso, UP4 Studio.

Publicerad: