Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Restströmmar och biprodukter från Metsä Board skapar etableringsmöjligheter i Husum
Vy från ovan över fabriksområdet i Husum där stort lastfartyg styr ut  mot öppet vatten.

Restströmmar från Metsä Board kan ge upphov till nya innovativa företag. Bild: Metsä Board Corporation.

Restströmmar och biprodukter från Metsä Board skapar etableringsmöjligheter i Husum

Restströmmar från Metsä Boards massa- och kartongbruk i Husum har potential att skapa industriell symbios och nya etableringar. Kommunen pekar ut lämpliga områden för potentiella etableringar.

I samverkansprojektet North Sweden Cleantech har RISE Processum, Metsä Board och Örnsköldsviks kommun genomfört en förstudie som har fokuserat på vad som krävs för att realisera ett framtidsscenario med etablering av innovativa bolag som tillvaratar restströmmar och bi-produkter från fabriken. I intervjuer med näringslivet har elfilterstoft, råmetanol, bark, bioslam och biogen koldioxid visat sig extra intressanta restströmmar för de företag som varit delaktiga i förstudien.

Örnsköldsviks kommun möter nu upp resultatet av förstudien genom att peka ut områden i Husum som är intressanta för potentiella företagsetableringar. De ytor som förstudien har identifierat är de bäst lämpade ur integrations- och logistiksynpunkt och ligger norr om bruket vid industrispåret. Förstudien är ett första steg i en process för att undersöka förutsättningarna vidare.

– Husum har bra infrastruktur för att växa, nu när Metsä även ser möjligheter att inleda samarbete med externa företag ser vi stora möjligheter för en positiv tillväxt i området, säger näringslivschef Fredrik Holmgren.

Under senare år har intresset vuxit för företag att skapa nya produkter genom processutveckling fokuserad på specifika restströmmar, eller skapa förbättrade produkter ur hållbarhetssynpunkt.

–Jag ser en stor potential för innovativa företag att utveckla och testa sina idéer på restströmmarna från Metsä Board i Husum, säger Karin Johnson, vd RISE Processum.

Metsä Board i Husum bygger ut sin anläggning och investerar för närvarande stort i både kapacitet på kartongproduktionssidan och i en förnyelse av Massabruket, där första steget i form av ny sodapanna och turbin precis är i uppstartfasen.

– Vi arbetar på Metsä Board Husum mot ett tydligt mål att vara fossilfria fram till slutet av 2030 där moderniseringen av massabruket självklart skapar en mängd nya förutsättningar. Vi vet att vi både med våra produkter och en toppmodern fabrik erbjuder lösningar i omställningen mot ett hållbart samhälle. Med rätt partnerskap ser vi även stora möjligheter att långsiktigt kunna utveckla cirkulära lösningar kopplat till våra restströmmar och biprodukter, säger Olov Winblad von Walter, Platschef Metsä Board Husum.

Publicerad: