Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • E-förslag ersätter medborgarförslag
Någon skriver på en läsplatta

E-förslagen möjliggör både att lämna egna förslag och att ge sitt stöd för andras goda idéer.

E-förslag ersätter medborgarförslag

Örnsköldsviks kommun inför e-förslag. Genom att lämna och rösta på e-förslag får fler möjlighet att bidra med goda idéer och att lyfta frågor som engagerar.

Den 15 oktober inför Örnsköldsviks kommun möjligheten att lämna e-förslag till kommunen. Vem som helst, oavsett boendeort eller ålder, är välkommen att lämna in e-förslag. Däremot är det enbart personer som är folkbokförda i kommunen som har möjlighet att påverka vilka e-förslag som ska tas upp för politisk behandling.

Ett e-förslag ska röra kommunens verksamhetsområden och frågor som kommunen har ansvar för och möjlighet att besluta om. E-förslag som uppfyller de kriterierna publiceras på kommunens webbplats för röstning bland allmänheten. Ett förslag ligger aktivt för röstning under 90 dagar. Om förslaget under den perioden samlar minst 50 stödjande röster tas det upp till politisk behandling.

E-förslagen ersätter nuvarande medborgarförslag.

– Med e-förslagen får fler möjlighet att påverka hur kommunen kan utvecklas och att uppmärksamma de förtroendevalda på frågor som engagerar. Det ökar också insynen i vilka frågor som är aktuella, säger Emma Grann, kommunsekreterare.

Möjligheten att lämna medborgarförslag till kommunen avvecklas i och med att e-förslagen införs 15 oktober. Redan inlämnade medborgarförslag kommer att färdigbehandlas.

Här kan du läsa mer om hur e-förslag till kommunen fungerar

 

Publicerad: