Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Mördarsniglar – hjälp kommunen att kartlägga var de finns
en snigel som kryper i gräset

Har du sett mördarsnigel i din trädgård? Hjälp kommunen att kartlägga var de finns. (Bild lånad från Naturvårdsverket.se)

Mördarsniglar – hjälp kommunen att kartlägga var de finns

Kommunen ber allmänheten om hjälp med att skicka in observationer av mördarsniglar för att kunna kartlägga var de finns. Syftet med kartläggningen är främst att höja kunskapsläget kring vart i kommunen de förekommer, medvetandegöra allmänheten och förhindra ytterligare spridning.

Mördarsnigeln kommer ursprungligen från Sydeuropa och är förekommande i trädgårdar, jordbruksmarker, parker och gräsmarker. Den har fått sitt namn för att den ibland äter andra sniglar. Mördarsnigeln klassas som en extremt invasiv art och utgör ett hot mot inhemska sniglar samt snäckor som den äter. Den konkurrerar också med den inhemska snigelfaunan om föda och övervintringsplatser. Förutom effekterna för biologisk mångfald, orsakar mördarsnigeln även betydande skador i privata trädgårdar, handelsträdgårdar och jordbruk.

Rapportera in dina nyligen eller tidigare observationer av mördarsnigel via appen Ett bättre Örnsköldsvik.

Du kan även använda kommunens felanmälan på webben.

Rapportera in din observation genom att i ärendets kategori välja Parker och grönområden, Invasiv art, Mördarsniglar.

Läs mer om mördarsnigeln på naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Publicerad: