Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Mördarsniglar – hjälp kommunen att kartlägga var de finns
en snigel som kryper i gräset

Har du sett mördarsnigel i din trädgård? Hjälp kommunen att kartlägga var de finns. (Bild lånad från Naturvårdsverket.se)

Mördarsniglar – hjälp kommunen att kartlägga var de finns

Kommunen ber allmänheten om hjälp med att skicka in observationer av mördarsniglar för att kunna kartlägga var de finns. Syftet med kartläggningen är främst att höja kunskapsläget kring vart i kommunen de förekommer, medvetandegöra allmänheten och förhindra ytterligare spridning.

Mördarsnigeln kommer ursprungligen från Sydeuropa och är förekommande i trädgårdar, jordbruksmarker, parker och gräsmarker. Den har fått sitt namn för att den ibland äter andra sniglar. Mördarsnigeln klassas som en extremt invasiv art och utgör ett hot mot inhemska sniglar samt snäckor som den äter. Den konkurrerar också med den inhemska snigelfaunan om föda och övervintringsplatser. Förutom effekterna för biologisk mångfald, orsakar mördarsnigeln även betydande skador i privata trädgårdar, handelsträdgårdar och jordbruk.

Rapportera in dina nyligen eller tidigare observationer av mördarsnigel via appen Ett bättre Örnsköldsvik.

Du kan även använda kommunens felanmälan på webben.

Rapportera in din observation genom att i ärendets kategori välja Parker och grönområden, Invasiv art, Mördarsniglar.

Läs mer om mördarsnigeln på naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Publicerad: