Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Bibehåll styrkan – minska fallrisken
Flera rader med personer som dansar linedance

Linedance på träffpunkten Kom In. Rörelse, koordination, gemenskap och glädje som räcker långt efter att passet är slut, enligt deltagarna.

Bibehåll styrkan – minska fallrisken

Förutsättningar, aktivitet och intensitet kan variera men att stärka sin fysiska förmåga lönar sig särskilt väl för seniorer som vill minska risken att skadas vid en fallolycka. Vecka 40 har i flera år haft extra fokus på balans.

Fall är den vanligaste orsaken till att äldre skadar sig. Varje år drabbas cirka 1 500 länsbor i åldrarna 65 år och äldre av fallskador som leder till sjukhusvård. De största fallriskerna grundar sig i benskörhet, ålder och yrsel/nedsatt balans. Som förebyggande åtgärder rekommenderar Socialstyrelsen bland annat fysisk aktivitet, hälsosamma matvanor, en säker miljö och kontroll på läkemedelsintag.

För närvarande pågår en nationell omställning mot ökat fokus på förebyggande och främjande insatser och att stödja enskilda att ta hand om sin hälsa. Flera av kommunens träffpunkter erbjuder fysisk aktivitet i form av exempelvis rörelseträning och gemensamma promenader riktat till personer 65 år och äldre som bor i eget boende. Ett nytt uppskattat inslag i utbudet är Linedance som står på schemat hos träffpunkterna Kom In och Björna.

– Att ta en promenad och stanna till och göra några övningar vid något av de utgym som finns i kommunen är också ett enkelt sätt att få in prestigelös, stärkande träning. Jag vill även påminna om kommunens fixartjänst som syftar till att förebygga fallolyckor i hemmet, säger Linda Wernersson, verksamhetsutvecklare med inriktning på förebyggande och främjande inom välfärdsförvaltningen.

Fixartjänsten är en service som riktar sig till personer som fyllt 67 år. De kan, kostnadsfritt, anlita fixaren för uppgifter som kan vara riskfyllda. Det kan till exempel handla om att byta lampor, hänga gardiner eller att hämta saker ur höga skåp.

Här hittar du tips för att komma igång

På Socialstyrelsens webbplats hittar du filmer som visar hur du stärka din balans på egen hand. En av filmerna visar hur du tar dig upp om du faller inomhus. Länk till annan webbplats.

Hitta träffpunkt och se program

Läs om fixartjänster


Publicerad: